Analitinis tyrimas. Kontrabandos ekonominių priežasčių tyrimas

2004 m. Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) atliko analitinį tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti esamus mokestinės, reguliacinės, teisinės ir administracinės akcizinių prekių rinkos veiksnius ir jų įtaką rinkos veikimui, tendencijoms ir akcizinių prekių kontrabandai. LLRI taip pat suformulavo išvadas ir pasiūlymus, kaip efektyviausiai mažinti kontrabandą. Pagrindinės šio tyrimo išvados – gausus, išankstinis ir neprognozuojamas reguliavimas ir licencijavimas bei dideli akcizai yra pagrindinės priežastys, sudarančios palankią dirvą kontrabandai. Todėl efektyviausias būdas kovoti su šiuo reiškiniu – atsisakyti perteklinio reguliavimo ir licencijavimo bei ES lygiu siekti akcizo mažinimo.
Šis tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Kontrabandos priežasčių šalinimas efektyviomis ekonominės politikos ir administravimo priemonėmis“, kurio tikslas – pakeisti visuomenės ir sprendimus priimančių institucijų požiūrį į kontrabandos priežastis ir paskatinti diskusiją apie efektyviausius kontrabandos ir su ja susijusios šešėlinės ekonomikos mažinimo būdus ir priemones.
Projekto rėmuose LLRI taip pat yra atlikęs sociologinį tyrimą „Gyventojų požiūris į labiau apmokestinamų prekių kontrabandą“. LLRI taip pat organizavo konferenciją „Ekonominės kontrabandos priežastys. Iššūkiai naujajai ES“ (2004-07-01).