G. Kadziauskas: Seimas teisingai nusprendė, kada reikia nusavinti žemę

Seimas Žemės įstatymą pataisė ir taip nusprendė, kada galima iš privačių asmenų nusavinti žemę, o kada negalima. Tačiau ekspertai abejoja, ar leidžiamosios valdžios sprendimas yra teisingas, ar neliko spragų.

 

Ne

 

Įstatymo pakeitime pagrindinis dėmesys buvos skiriamas pačiai procedūrai, tačiau daug mažiau dėmesio skirta pagrindiniam klausimui – kokiems poreikiams tenkinti ir kokiu tikslu valstybė gali pradėti žemės nusavinimo procedūrą. Iš tiesų sename ir iki dabar galiojančiame įstatyme tų pagrindų numatyta gana daug ir įvairių: socialinė infrastruktūra, viešosios paskirties reakriacija, komunalinių atliekų tvarkymo objektai.

 

Mano manymu, šie punktai prieštarauja Konstitucijoje suformuluotam nuosavybės apsaugos principui. Konstitucinis Teismas yra labai aiškiai pasakęs, jog nuosavybę galima paimti tik tokiems visuomenės poreikiams, kuriuos negalima atlikti kitose vietose fiziškai.

 

Teisės ir teisėtvarkos komitetas įsiklausė į argumentus ir buvo užregistravęs projektą, pagal kurį paliko tik kelias žemės nusavinimo aplinkybes: krašto ir valstybės sienos apsaugai, valstybiniams oro uostams ir jų įrenginiams, viešojo naudojimo geležinkeliams, valstybės keliams ir magistraliniams vamzdynams. Šie punktai atitinka tiek Konstitucijoje suformuluotus principus, tiek valstybės interesus.

 

Tačiau po komiteto sprendimo Lietuvos karjerų asociacija pasakė, kad reikėtų numatyti leisti visuomenės poreikiams paimti ir daugiau atvejų, nes, jų žodžiais, „jei negalėsim išsikasti žvyro, tai Lietuvoje brangs statybos ir kelių tiesimas“. Tačiau žemės savininko negalima išvyti vien argumentuojant, jog toje vietoje galima vykdyti pelningesnę ir efektyvesnę ekonominę veiklą.

 

Dabartinis įstatymo pakeitimas nėra palankus savininkams, jis pailgino žemės nusavinimo galimybių sąrašą. Žinia, daugeliu atvejų – kai nebūtina ir kartais galbūt pažeidžiant Konstituciją. Prezidentas Valdas Adamkus, kiti atsakingi asmenys ar institucijos turėtų peržiūrėti, ar iš tiesų pakeitimai konfliktuoja su Konstitucija, jeigu taip, Seimas smarkiai rizikuoja priimdamas tokį įstatymą.