Bertelšmano fondas: Pietinių ES narių pasitraukimas iš euro zonos – kokios būtų pasekmės?

Bertelšmano fondas įvertino ekonomines pasekmes, jei euro zoną paliktų pietinės ES narės.
Visą įvertinimą galite atsisiųsti ČIA.