Analizė. Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai

2005 m. Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertai dalyvavo Pilietinės visuomenės instituto projekte „Europos Sąjungos parama: panaudojimo efektyvumas”, kuriuo  buvo siekiama įvertinti ES paramos Lietuvai prioritetus, skirstymo skaidrumą ir efektyvumą.
Šio projekto rėmuose LLRI ekspertai atliko analizę „Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai”. Analizės tikslas – pristatyti galimus ES lėšų panaudojimo ir jų poveikio šalies ekonomikai vertinimo kriterijus, kokybiškai įvertinti struktūrinių fondų galimą poveikį rinkai ir tikslingumą bei pateikti rekomendacijas, orientuotas į Lietuvos interesų apibrėžimą naujoje ES finansinėje perspektyvoje (2007-2013 m.). Pagrindinis dėmesys analizėje skiriamas kokybinio ES lėšų poveikio aptarimui ir atitinkamai juo grindžiamų rekomendacijų dėl lėšų skirstymo kriterijų pristatymui, taip pat įvertinami ir svarbiausi susiję procedūriniai lėšų įsisavinimo klausimai. Pirmiausia analizuojami ES lėšų poveikio įvertinimo klausimai, po to pristatomos rekomendacijos dėl Lietuvos prioritetų, panaudojant ES lėšas naujoje finansinėje perspektyvoje.