Bankų įstatymo pakeitimo projektas: būtinas, pagrįstas ir proporcingas?

Bankomatas.

Grupė Seimo narių užregistravo Bankų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo tam tikrus kriterijus atitinkantiems bankams būtų numatoma pareiga sudaryti sąlygas savo klientams mokėjimo kortele pasiimti grynuosius pinigus iš bankomatų per „protingą“ atstumą. Kitaip tariant, siūloma, kad 95 proc. gyventojų bankomatą pasiekti galėtų 5 km spinduliu.

LLRI ekspertės Karolinos Mickutės teigimu, įstatymo pakeitimo projektas yra susijęs su ūkinės veiklos laisvės ribojimu, kuris, remiantis Konstitucinio Teismo praktika, turi būti objektyviai būtinas, pagrįstas ir proporcingas. Tačiau įstatymo iniciatoriai nepateikia konkrečių tyrimų, pagrindžiančių problemos opumą, nėra aišku, kodėl numatoma, kad ne mažiau nei 95 proc. šalies gyventojų turi turėti galimybę ne didesniu nei 5 km ir ne mažiau nei 97 proc. šalies gyventojų turi turėti galimybę ne didesniu nei 10 km atstumu nuo savo deklaruotos gyvenamosios vietos pasiekti bankomatus. Galiausiai nėra vertinamos tikslo pasiekimo alternatyvos, nėra vertinamas ir reguliavimo poveikis.

Poveikio vertinimo projekto rengėjai neatlieka ir neigiamų pasekmių nenumato. Tačiau akivaizdu, kad projektu siūlomas reguliavimas yra naujas – iki šiol nebuvo jokios pareigos ar taisyklių dėl bankomatų išdėstymo, todėl pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą yra reikalingas poveikio vertinimas. 

Karolina Mickutė.

Nors projektu siekiama didinti grynųjų prieinamumą asmenims, kurie gyvena mažiau apgyvendintose vietovėse, ir toms visuomenės grupėms, kurioms sunku naudotis kitais mokėjimo būdais, K. Mickutės nuomone, nėra prognozuojama bankų reakcija ir poveikis esamiems ir potencialiems klientams. Bankams siekiant kompensuoti jiems keliamus papildomus reguliavimus, tikėtina, kad didės pinigų išgryninimo mokesčiai, augs paskolų palūkanų normos.

 

 

 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Daugiau skaitykite šioje nuorodoje