Faktai ir analizė. Valstybės išlaidos bendroms paslaugoms: kiek išleidžiama Lietuvoje?

Bendros valstybės paslaugos yra valdžios funkcija, apimanti tokias viešąsias paslaugas kaip rinkimų organizavimas, Seimas, Prezidentūra, Vyriausybė, savivaldos institucijos, valdžios sektoriaus kontrolė, mokesčių surinkimas ir t.t. Kitaip sakant, Bendros valstybės paslaugos užtikrina biurokratinio aparato veikimą, sukuria pagrindą teikti kitas viešąsias paslaugas (švietimas, socialinė apsauga, gynyba ir t.t.).

Lietuvoje Bendroms valstybės paslaugoms (eliminavus palūkanas už valstybės skolą, ekonominę pagalba užsieniui ir išlaidas bendriems tyrimams) 2015 m. buvo išleista daugiau kaip milijardas eurų arba 2,6 proc. nuo BVP. Tai šiek tiek mažiau nei ES vidurkis – 3,1 proc. Tačiau lyginant su biudžeto pajamomis, išleidome daugiau nei vidutiniškai ES šalys, atitinkamai, 7,5 ir 6,9 proc. nuo biudžeto.

Detalesnė išlaidų analizė parodė, kad brangiausiai iš Bendrųjų valstybės paslaugų kainuoja Valdymas, finansiniai ir užsienio reikalai (valdžios organų administravimas, visi valdymo organai, mokesčių surinkimo administravimas, tarptautinių organizacijų narystės mokesčiai). Išlaidos tam 2015 m. sudarė 2,1 proc. BVP, tai yra daugiau nei ES vidurkis – 1,9 proc.

Nors Lietuvoje valdymui, finansiniams ir užsienio reikalams (lyginant su BVP ir pajamomis) išleidžiama daugiau nei vidutiniškai ES, pagal Pasaulio Banko tyrimą Lietuvos valdžios rezultatai vertinami prasčiau nei vidutiniškai. Yra valstybių, kurios šiai funkcijai santykinai išleidžia panašiai, tačiau rezultatai vertinami geriau – Airija, Jungtinė Karalystė, Danija, Suomija, Liuksemburgas, Vokietija, Prancūzija, Olandija, Austrija, Belgija, Estija.

Visa analizė čia.