Faktai ir analizė. Konkurencijos tarybos veiklos ir konkurencijos politikos pokyčiai 2009–2013 m.

Konkurencijos leidinysATSISIŲSKITE ANALIZĘ „Faktai ir analizė. Konkurencijos tarybos veiklos ir konkurencijos politikos pokyčiai 2009–2013 m.“: http://files.lrinka.lt/Faktai_ir_analize/FA_Konkurencija.pdf

SANTRAUKA

Šios analizės objektas – Konkurencijos tarybos veikla ir konkurencijos politikos pokyčiai 2009–2013 m.  Vertinami trys pagrindiniai dalykai – Konkurencijos tarybos veikla, Konkurencijos įstatymo pokyčiai ir tai, kaip Konkurencijos taryba pati įvertino savo veiklą.

Veiklos statistika

Mažėja Konkurencijos tarybos nutarimų skaičius, tačiau didėja baudos. Tai leidžia manyti, kad Konkurencijos taryba labiau koncentruojasi į stambius tyrimus, kuriuose galimi didesnę įtaką rinkai turintys Konkurencijos įstatymo pažeidimai.

Nepaisant mažėjimo 2009–2013 m. laikotarpiu, didžiausią nutarimų kiekį tebesudaro nutarimai dėl koncentracijos. Nustatytų pažeidimų ar draudimų vykdyti koncentraciją skaičiai išlieka labai maži.

Išaugo nutarimų dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi skaičius, tačiau dalį sprendimų sudaro nutarimai nutraukti arba atsisakyti pradėti tyrimą. Dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi buvo skirtos tik kelios baudos, kai kurios baudos buvo išskirtinai didelės.

Nemažėja konkurencijos pažeidimų, kuriuos įvykdo viešojo administravimo subjektai. Daugėja atvejų, kuomet viešojo administravimo subjektai nevykdo Konkurencijos tarybos nutarimų.

Išaugo nutarimų dėl draudžiamų susijungimų skaičius ir baudos. Per 5 pastaruosius metus buvo skirta 17 kartų didesnė baudų suma negu visu 2000–2008 m. laikotarpiu.

Konkurencijos priežiūrą paveikę Konkurencijos įstatymo pokyčiai

Mažinami administraciniai reikalavimai ūkio subjektams koncentracijos priežiūros srityje.

Konkurencijos tarybos galios išplėstos, jai suteikta daugiau teisinių instrumentų, kuriais galima naudotis tyrimų metu.

Detalizuojamas konkurencijos teisės reglamentavimas. Tai suteikia socialiniams santykiams aiškumo.

Konkurencijos tarybos veiklos naudos visuomenei vertinimo metodika

Kartelių trukmės vertinimas nėra tikslus, nes nėra pakankamai įvertinama, jog tokie susitarimai savo prigimtimi yra trumpalaikiai ir nebūtinai atneša finansinę žalą.

Koncentracijos atvejais, dėl masto ekonomijos, kainos nebūtinai kyla. Lietuvoje vykdoma per smulki susijungimų kontrolė, kuri nereiškia didesnės apsaugos.

Vertinant baudų atnešamą naudą, neįvertinama padaroma žala. Be to, remiamasi prielaida, jog valstybė geriau panaudotų pinigus nei vartotojai ar nubaustos įmonės.