EPICENTER. Elektroninės cigaretės ir 20-asis Tabako gaminių direktyvos straipsnis

Epicenter2016-ųjų pradžioje įsigaliosiantis dvidešimtasis ES Tabako gaminių direktyvos straipsnis numato papildomą elektroninių cigarečių reglamentavimą. Dėl palyginti mažo nerūkančiųjų susidomėjimo elektroninėmis cigaretėmis, direktyvos kritikai teigia, kad bandymai atgrasyti nuo elektroninių cigarečių prilygsta raginimams rūkyti ir, kad tam tikros direktyvos nuostatos prisidės prie kainų augimo ir sukels žalą sveikatai dėl sumažėjusio elektroninių cigarečių, potencialiai gyvybes gelbstinčio produkto, patrauklumo. Nepaisant to, direktyvos įgyvendinimo atžvilgiu valstybėms narėms suteikta šiek tiek laisvės. Dėl šios priežasties valstybės narės turėtų siekti sušvelninti būsimą dvidešimtojo direktyvos straipsnio žalą visuomenės sveikatai ir ekonomikai. Svarbu pabrėžti, kad bet koks valstybių narių taikomas perteklinis reglamentavimas, pavyzdžiui, kvapiųjų medžiagų draudimas, reklamos apribojimų plėtra ar medicininis elektroninių cigarečių reguliavimas, gali tapti lyderio pozicijas užimančios nikotino industrijos (farmacijos ir tabako) apsaugos priemone prieš palyginti naują, konkurencingą technologiją.

Visą Europos nepriklausomų viešosios politikos institutų tinklo EPICENTER skelbiamą poziciją anglų kalba galite atsisiųsti čia.

EPICENTER – Europos politikos informavimo centras – yra šešių įtakingų nepriklausomų viešosios politikos institutų Europos Sąjungoje iniciatyva. EPICENTER siekia informuoti ES viešosios politikos debatus ir skleisti laisvos visuomenės principus. Lietuvos laisvosios rinkos institutas yra EPICENTER narys.