Pozicija. Pastabos Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (Nr. 10-3562-01)

LLRI išnagrinėjo įstatymo projektą ir teikia šias pastabas ir pasiūlymus. Teikdami pastabas rėmėmės aiškinamajame rašte išdėstytais tikslais ir uždaviniais bei deklaruota nuostata, ko yra siekiama šiuo įstatymo projektu. Todėl pateikiame pastabas, susijusias ne tik su Infrastruktūrų tarnybos veikla.
Visą analitinį darbą, rasite paspaudę šią nuorodą.