Pozicija. Pasiūlymas dėl galimybės pereiti prie vienos laiko zonos tarifo

Reaguodami į nuo 2010 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pakeistus reguliuojamus elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams ir sumažėjusius skirtumus tarp dieninio ir naktinio tarifo, vartotojams, siūlome sudaryti galimybę buitiniams vartotojams, įsirengusiems dviejų laiko zonų elektros skaitiklį, pereiti prie vienos laiko zonos tarifo, nekeičiant elektros skaitiklio.
Tokiu būdu gyventojas, įsirengęs dviejų laiko zonų elektros skaitiklį, galėtų atsiskaityti už suvartotą elektros energiją vienos laiko zonos tarifu apie tarifo pakeitimą informavęs ir suderinęs su elektros energijos tiekėju. Norint atlikti vartotojo sunaudotos elektros energijos apskaitymą vienu tarifu, nebūtina dviejų laiko zonų skaitiklį pakeisti į vienos laiko zonos skaitiklį. Tuo tarpu toks pakeitimas kiekvienam namų ūkiui kainuotų virš 100 Lt[1],[2], o tai sudaro svarbią šeimos biudžeto dalį.
Be to, dviejų laiko zonų skaitiklio nepakeitimas vienos laiko zonos skaitikliu, paliktų galimybę vartotojui ateityje vėl pereiti prie dviejų laiko zonų tarifo, jei ateityje vėl būtų suteiktos motyvacijos juos įsirengti ir vartotojui būtų naudinga grįžti prie dvitarifio apmokėjimo. Tokiu būdu gyventojai nepatirtų papildomų išlaidų, būtų paliekama didesnė kainos diferenciacijos galimybė ateityje, efektyviai naudojami ištekliai.
Primename, kad gyventojai pasirinko dviejų laiko zonų elektros energijos skaitiklius būtent paskatinti valdžios reguliuojamų dviejų laiko zonų elektros energijos tarifų įvedimo ir skirtumų tarp tarifų. Ne sutartiniai santykiai, ne pasirinktas „mokėjimo planas“, o vienašališkas ir proporcijas keičiantis valdžios sprendimas lėmė, kad vartotojas buvo suklaidintas. Norime atkreipti dėmesį, kad šis pasiūlymas nesiūlo tarifų keitimo ar skaitiklių keitimo paslaugą vartotojams teikti nemokamai, sąnaudas prisiimant tiekėjui. Pasiūlymo idėja – sudaryti sąlygas vartotojui ir tiekėjui nepatirti jokių skaitiklių keitimo sąnaudų.


[1] Vienos laiko zonos elektros apskaitos prietaiso pakeitimas į dviejų laiko zonų ar atvirkščiai: vienfazis – 127,99 Lt; trifazis – 138,00 Lt. Elektros apskaitos prietaiso perprogramavimas, kai vartotojas prašo pakeisti vienos laiko zonos elektros energijos tarifą į dviejų laiko zonų ar atvirkščiai: vienfazis – 107,00 Lt; trifazis – 116,99 Lt. Elektros apskaitos prietaiso perprogramavimas, kai vartotojas prašo pakeisti elektros energijos tarifą iš diferencijuoto pagal laiko intervalus į vienos laiko zonos ar atvirkščiai: 163,00 Lt. Šaltinis: Rytų skirstomieji tinklai http://www.rst.lt/Content/Files/203.pdf
[2] Elektros energijos tarifo keitimas vartotojo prašymu iš vienkainio į dviejų laiko zonų ar atvirkščiai, keičiant elektros apskaitos prietaisą.  Vartotojui turinčiam vienfazį atvadą – 112,00 Lt; vartotojui turinčiam trifazį atvadą 131,00 Lt; Keitimas esant elektroniniam daugiatarifiam skaitikliui – 73,00 Lt; Elektros energijos tarifo keitimas vartotojo prašymu iš diferencijuoto pagal laiko intervalus į vienkainį arba atvirkščiai – 73,00 Lt. Šaltinis: VST, http://www.vst.lt/lt/klientams/juridiniams-asmenims/paslaugu-ikainiai-124