Analizė. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje finansavimo pertvarka

Elektros energijos vartotojai, mokėdami už elektros energiją, kartu sumoka ir už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP). Gautomis lėšomis yra finansuojami valstybės išsikelti tikslai elektros energetikos sektoriuje: atsinaujinančių energijos šaltinių, kogeneracijos (bendros šilumos ir elektros energijos gamybos) plėtra, tiekimo saugumo ir sistemos rezervo užtikrinimas. Viešųjų interesų finansavimas yra valdžios sprendimais sukurta papildoma piniginė našta elektros energijos vartotojams. Šio darbo tikslas nėra iš esmės kvestionuoti šių tikslų reikalingumą. Tačiau teikiame tris esminius pasiūlymus: išgryninti valstybės išsikeltus tikslus, jų siekti mažesnėmis sąnaudomis ir finansuoti iš valstybės biudžeto.