Ekspertizė. Viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant ir į viešųjų finansų būklę

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4723(2) (toliau – Projektas) 6 straipsnį ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus.

Projekto 6 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „Ateinančių finansinių metų pareiginės algos bazinis dydis, atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui bei kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.“ Siūlome šią nuostatą papildyti reikalavimu, kad ateinančių finansinių metų pareiginės algos bazinis dydis taip pat būtų nustatomas atsižvelgiant į viešųjų finansų būklės rodiklius, tokius kaip:

• praėjusių metų valstybės ir savivaldybių biudžetų deficitų dydžiai, jų pokyčiai,
• sukauptos valstybės ir savivaldybių skolų dydžiai, jų pokyčiai
• 1000-iui gyventojų tenkančio valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų skaičiaus pokytis
dėl šių priežasčių:

1. Su praėjusių metų valstybės ir savivaldybių biudžeto deficitų dydžiais ir jų pokyčiais nesuderintas pareiginės bazinės algos kėlimas gali dar labiau padidinti deficitą ir taip atitolinti biudžeto subalansavimą. Europos Komisija, Valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas jau yra atkreipę dėmesį į tai, kad planuojamas valdžios sektoriaus balansas nekelia pasitikėjimo finansų sistemos stabilumu, taip pat nevykdomi strateginiuose šalies dokumentuose ir teisės aktuose patvirtinti ankstesnių metų įsipareigojimai siekti subalansuoto biudžeto.

2. Pareiginės bazinės algos kėlimas, esant nesubalansuotiems valstybės ir savivaldybių biudžetams, būtų finansuojamas didinant skolas, o tai lemtų ir kitų susijusių išlaidų, tokių kaip skolos palūkanos, skolos administravimo išlaidos, padidėjimą.

3. Neatsižvelgiant į viešųjų finansų būklę, pareiginės bazinės algos pakėlimas ateityje neigiamai paveiks mokesčių mokėtojus, kurie turės padengti deficitą.

4. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo didinimas turėtų būti susietas su viešojo sektoriaus efektyvumo augimu, priešingu atveju būtų didinamos valstybės ir savivaldybių išlaidos bei skola.
Atsižvelgiant į tai, siūlome papildyti Projekto 6 straipsnio 1 dalį reikalavimu, kad ateinančių metų pareiginės algos bazinis dydis būtų nustatomas atsižvelgiant viešųjų finansų būklės rodiklius, tokius kaip praėjusių metų valstybės biudžeto deficito dydis, jo pokytis, sukauptos valstybės skolos dydis, jos pokytis bei 1000-iui gyventojų tenkančio valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų skaičiaus pokytis.