Ekspertizė. Draudimas prekiauti tabako gaminiais tam tikrose teritorijose rūkymo problemos neišspręs

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įstatymo projekto „Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 15 straipsnio pakeitimo įstatymas“ (Nr. I-1143)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos įstatymo projektą „Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 15 straipsnio pakeitimo įstatymas“ projektą  (toliau – projektas) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.


 

SANTRAUKA

LLRI siūlo atmesti Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. 14-6330(2).

Įstatymo projekto tikslas yra stabdyti rūkymą tarp nepilnamečių, tačiau prekybos tabako gaminiais tam tikrose teritorijose ribojimas nėra efektyvus sprendimas dėl šių priežasčių:

  • Kai kurioms įmonėms bus visiškai draudžiama prekiauti tabako gaminiais, net kai jos nedaro jokių pažeidimų ir neparduoda rūkalų nepilnamečiams. Dėl to bus pažeidžiamas proporcingumo principas ir teisėti verslininkų lūkesčiai.
  • Tabako gaminiai nėra greito vartojimo prekės, juos lengva pernešti ir paslėpti drabužiuose, dėl to prekybos vietų ribojimas neturės įtakos bendram rūkymo paplitimui.
  • Priėmus įstatymo projektą taip pat gali didėti korupcijos mastai. Savivaldybių taryboms gali būti daromas spaudimas, kad jos nustatytų vienokią draudimo zoną vienose miestų teritorijose ir kitokią kitose.

LLRI siūlo nepilnamečių rūkymo problemą spręsti užtikrinant, kad būtų laikomasi dabar galiojančių įstatymų ir taip draudžiančių nepilnamečiams įsigyti tabako gaminių.


 

Įstatymo projekte numatomas įpareigojimas savivaldybėms nustatyti kokiu atstumu prie švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų bus draudžiama prekiauti tabako gaminiais. Įstatymo aiškinamajame rašte teigiama, kad vienas pagrindinių šio įstatymo projekto tikslų – kovoti prieš rūkymą tarp nepilnamečių. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad apribojimai, kuriuos ketinama įvesti, paliečia ne tik mokyklas, bet ir visas kitas švietimo įstaigas: universitetus, aukštesniąsias ir profesines mokyklas, darželius ir kitas neformaliojo mokymo įstaigas. Siekiant kovoti prieš rūkymą tarp nepilnamečių netikslinga įvesti bendrą apribojimą visoms švietimo įstaigoms.

Tikriausiai galima sutikti, kad rūkymas darželiuose nėra aktuali problema, ypač kadangi jų teritorijoje rūkyti jau ir taip draudžiama, o darželinukai iš ikimokyklinio švietimo įstaigų dienos metu be tėvų neišleidžiami. Universitetuose, aukštesniosiose ir profesinėse mokyklos besimokantys studentai būna pilnamečiai ir jiems nėra taikomi apribojimai norint įsigyti tabako gaminių. Pilnamečiai studentai gali pirkti alkoholinius gėrimus, dalyvauti rinkimuose, tarnauti kariuomenėje ir priimti kitus atsakingus ir rizikingus sprendimus, todėl nėra priežasties dėl kurios jiems būtų ribojama galimybė įsigyti tabako gaminių, jei jie apsisprendė juos vartoti. Dėl to įvedus šį apribojimą butų pažeidžiamas proporcingumo principas.

Svarstant šį įstatymo projektą nebuvo adekvačiai įvertinta jo įtaka kriminogeninei situacijai ir korupcijai. Atstumas kuriuo nuo švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigų nebus galima prekiauti tabako gaminiais bus nustatomas atskirai kiekvienoje savivaldybėje. Šiuo metu netoli jų veikiančių parduotuvių savininkams bus didelės paskatos užtikrinti, kad iš jų nebūtų atimama licencija prekiauti tabako gaminiais. Dėl to kai kurie iš jų gali bandyti daryti įtaką savivaldybių nariams. Savivaldybių darbuotojai taip pat gali reikalauti kyšių iš verslininkų, žadėdami, kad jie nustatys jiems palankų atstumą arba priešingai grasindami, kad nesumokėjus kyšio jie užtikrins, kad apribojimas būtų išplečiamas ir iš jų būtų atimama licencija prekiauti tabako gaminiais. Dėl to priėmus šį įstatymo projektą gali didėti korupcija ir kyšininkavimas.

Šis įstatymo projektas taip pat gali turėti pabloginti kriminogeninę situaciją. Tabako gaminius perkantys nepilnamečiai ir taip pažeidžia esamus įstatymus. Už jų pardavimą nepilnamečiams taikomos didelės baudos ir galimybė atimti licenciją. Dėl to parduotuvės pačios suinteresuotos neparduoti šių gaminių jiems neparduoti. Moksleiviai dažnai cigaretes įsigyja iš nelegalių prekybos taškų, o juose dažniausiai prekiaujama kontrabandinėmis prekėmis. Kai kuriuose miesteliuose netgi gali susidaryti tokia situacija kai dėl įvedamo apribojimo gali būti sustabdoma licencija prekiauti tabako gaminiais vienintelėse legaliai veikiančiose parduotuvėse. Mažame miestelyje gyvenantys žmonės, negalėdami legaliai įsigyti šių prekių, ieškos nelegalių prekybos taškų, dėl to blogės kriminogeninė situacija ir didės kontrabandinių prekių paplitimas.

Taip pat reiktų pastebėti, kad tokio apribojimo įvedimas gali neturėti norimo efekto ir nesumažins rūkymo prie švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigų. Cigaretės ir kiti tabako gaminiai nėra greito vartojimo prekės, jas lengva pernešti ir paslėpti. Jei mokiniai norės rūkyti, o tabako gaminių bus galima įsigyti kur nors kitur, šis apribojimas jiems poveikio nepadarys. Dėl to visų pirma turi būti užtikrinama, kad būtų laikomasi esamų įstatymų ir nepilnamečiai išvis negalėtų įsigyti tabako gaminių.

Taip priėmus šį projektą būtų pažeidžiami teisėti mažmeninės prekybos įmonių lūkesčiai. Net iš įmonių, kurios nedaro jokių pažeidimų ir neparduoda tabako gaminių nepilnamečiams gali būti atimamos licencijos ir nepagrįstai naikinama galimybė užsiimti įstatymų nepažeidžiančia veikla. Dėl to siekiant mažinti tabako gaminių vartojimą tarp nepilnamečių, visų pirma turi būti užtikrinamas esamų įstatymų laikymasis ir kontrolė.

Išvados

Priėmus šį tabako kontrolės įstatymo pakeitimą būtų pažeidžiamas proporcingumo principas ir įvedami apribojimai paveiksiantys ne tik nepilnamečius, bet ir žmones kurie gali teisėtai įsigyti tabako gaminių. Šis projektas taip pat gali didinti korupciją ir prekybos kontrabandiniais gaminiais mastus, bei pažeisti teisėtus mažmeninės prekybos įmonių interesus, dėl to siūlome atmesti šį įstatymo projektą. Siekiant įstatymo projekte užsibrėžtų tikslų, visų pirma turi būti užtikrinamas esamų įstatymų vykdymas ir kontrolė, o ne priimami nauji, neaiškaus efektyvumo apribojimai.   

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, LLRI siūlo atmesti Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo projektą Nr. I-1143.