Ekspertizė dėl NT mokesčio lengvatos valstybiniam turtui

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos valstybei, savivaldybėms ir Lietuvos bankui priklausančiam nekilnojamajam turtui

Parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu siūloma nepritarti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-3449 (toliau – Projektas). Šiuo Projektu siūloma atsisakyti nekilnojamojo turto lengvatos Lietuvos banko, valstybės ir savivaldybių valdomam nekilnojamajam turtui (paliekant galimybę savivaldybėms tokią lengvatą taikyti savo biudžeto sąskaita). Vienas iš šio Projekto tikslų – skatinti Lietuvos banką, valstybės ir savivaldybių administracijas taupiai bei efektyviai naudoti patikėtą turtą.

Teiginiai, jog Projekto nuostatos sukurtų ydingą reglamentavimą, yra nepagrįsti:

Parengtame Vyriausybės nutarimo projekte remiantis Europos Komisijos atlikta studija (Cross-country Review of Taxes on Wealth and Transfers of Wealth. Specific Contract No8 TAXUD/2013/DE/335 Based on Framework Contract No. TAXUD/2012/CC/117) teigiama, jog Projekto siūlymas sukurtų ydingą reglamentavimą. Tačiau pabrėžtina, jog minėtoje studijoje tik identifikuojama, jog esant galimybei savivaldybėms nustatyti nekilnojamojo turto tarifą, jos gali siekti nustatyti per aukštus mokesčio tarifus. Pabrėžiame, kad pagal šį Projektą savivaldybės nustatytų tarifus būtent savo valdomam nekilnojamajam turtui. Mokesčio tarifo nustatytojas ir jo mokėtojas būtų tas pats juridinis asmuo. Dėl to nebūtų sukurta paskata savivaldybėms nustatyti per didelius mokesčio tarifus.

Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų valstybei, savivaldybėms ir Lietuvos bankui priklausančiam nekilnojamajam turtui atsisakymas lemtų geresnį šio turto valdymą:

Valstybės kontrolė yra konstatavusi, kad nėra apskaičiuota Valstybės ir savivaldybių valdomo nekilnojamojo turto vertė, o neretai valstybės turtu yra naudojamasi neturint teisinio pagrindo, jis perduodamas neatlygintinai valdyti ir naudotis nesilaikant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų.[1] 2015 m. parengtoje Valstybinio audito ataskaitoje taip pat nurodoma, kad naudojami ne visi valstybinių parkų ir rezervatų direkcijų valdomi pastatai – iš visų direkcijų valdomų pastatų 66 proc. yra naudojami, 24 proc. – nenaudojami, o 3 proc. – naudojami iš dalies.[2]

Remiantis LLRI atlikta savivaldybių apklausa, nenaudojamo nuosavybės teise Lietuvos savivaldybėms priklausančio ploto ir viso nuosavybės teise priklausančio turto ploto santykis yra 6,37 proc. (vertinamos 59 savivaldybės). Tai, kad būtų galima privatizuoti beveik šeštadalį savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto, rodo į privatizuojamų objektų sąrašą įtraukto ploto santykis su nenaudojamu nuosavybės teise priklausančiu plotu (86,14 proc.).

Nenaudojamo nekilnojamojo turto privatizavimas, naudojamo geresnis išnaudojimas, brangaus nekilnojamojo turto keitimas ne tokiu brangiu valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms atsilieptų mažesnėmis išlaidomis. Šias lėšas institucijos, įstaigos ar įmonės galėtų panaudoti kitoms savo  reikmėms tenkinti, todėl jos būtų labiau nei šiuo metu suinteresuotos nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumu. Tuo tarpu atsisakius nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų, nesugebėjimas turto išnaudoti geriau būtų baudžiamas tuo, kad pačios institucijos, įstaigos ir įmonės turės susimokėti už savo neefektyvumą iš joms skirtų asignavimų ar jų pajamų. Toks ar panašus mokestis yra privalomas ar net mokamas, kai tai nėra privaloma, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ar Singapūre, svarstomas Prancūzijoje.

Rekomendacijos, kaip turėtų būti valdomas Valstybei ir savivaldybėms priklausantis turtas, pateikiamos LLRI atliktoje analizėje „Efektyvus valstybės ir savivaldybių turto valdymas“: http://www.llri.lt/wp-content/uploads/2008/09/LLRI-Efektyvus-valstybes-ir-savivaldybiu-turto-valdymas-2008-07-15-F.pdf

Siūlome: Pritarti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos valstybei, savivaldybėms ir Lietuvos bankui priklausančiam nekilnojamajam turtui, panaikinimui.

[1] Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2006 metų ataskaitos vertinimo rezultatai, 2007 m. lapkričio 30 d., 22 psl.
[2] Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, „Nekilnojamojo turto valdymas, teritorijų priežiūrai skirtos technikos naudojimas valstybiniuose parkuose ir rezervatuose. Valstybinio audito ataskaita“, 2015 m. kovo 10 d. Nr. VA-P-20-4-4.