Ekspertizė. Dėl ribojimų ypatingos svarbos įmonėms

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektą XIIIP-885 (toliau – Projektas), ir teikia šias pastabas ir pasiūlymus.

Dėl AB „Orlen“, AB „Telia“, AB „Achema“ įtraukimo į trečios kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą

Projektas į trečios kategorijos sąrašą įtraukia AB „Orlen“, AB „Telia“, AB „Achema“. Projekte numatyta, kad asmenys norintys įsigyti daugiau 1/3 III kategorijos įmonėms akcijų, turi praeiti patikrą, kaip numatyta Projekto 12 str.

Šie ribojimai privačioms įmonėms gali būti ekonomiškai žalingi. Dėl akcijų pardavimo ribojimų įmonės gali patirti žalą sandėriuose dėl akcijų pardavimo, perleidimo, įmonių susijungimo ir pan. Tačiau šių ribojimų reikalingumas aiškinamajame rašte – nepagrįstas ir neįrodytas.
Jei į trečios kategorijos sąrašą AB „Orlen“, AB „Telia“, AB „Achema“ įtrauktos dėl to, kad valdo ypatingos reikšmės infrastruktūrą, tai Nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinti infrastruktūra yra atskirai įvardina 4 priede, tad įmonių, kaip juridinių vienetų įtraukimas į sąrašą yra perteklinis. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nei „Telia“, nei „Achema“ nevaldo infrastruktūros, įtrauktos į šį sąrašą.

Galima sutikti, kad minėtos įmonės svarbios Lietuvos ekonomikai. Tačiau Lietuvoje veikia ir daugiau didelių, ar panašia veikla užsiimančių įmonių, kurios nėra įtrauktos į trečiąją kategoriją. Tokiu būdu vieniems ūkio subjektams yra sukuriami veiklos apribojimai, kurie netaikomi kitiems, labai panašia veikla užsiimantiems ūkio subjektams. Tokiu būdu AB „Orlen“, AB „Telia“, AB „Achema“ yra diskriminuojamos kitų ūkio subjektų atžvilgiu.

Todėl siūlome iš trečiosios kategorijos išbraukti AB „Orlen“, AB „Telia“, AB „Achema“, atitinkamai keičiant Projekto 9 str. ir Projekto 3 priedą.

Dėl valstybei priklausančių įmonių, įtraukiamų į antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą

Atkreipiame dėmesį, kad Projektas taip pat numato į antros kategorijos sąrašą įtraukti valstybei priklausančias AB „Jonavos grūdai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (LRTC) ir AB „Lietuvos paštas“. Atkreipiame dėmesį, kad šios įmonės nevaldo infrastruktūros, įtrauktos į Projekto 4 priedą, užsiima panašia ūkine veikla, kuria užsiima ir kitos Lietuvoje veikiančios įmonės, todėl šių įmonių įtraukimas į antrosios kategorijos sąrašą apskritai yra kvestionuotinas.
Įtraukimas reiškia, kad visiškas ar net dalinis tokių įmonių privatizavimas apsunkinamas. Tokiu būdu projektas nepagrįstai suvaržo savininko (šiuo atveju – Valstybės) teises disponuoti nuosavybe, vykdyti įmonių pertvarką, konsolidaciją ar imtis kitų reikalingų pokyčių.

Tiesa, Projektas pažymi, kad II grupės įmonių reorganizacija gali būti vykdama, jei pritaria Komisija, o daugiau nei 1/3 akcijų pardavimui – Lietuvos Respublikos Seimas. Bet, turint galvoje, kad ir dabar šių įmonių savininko teises įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir paskirtos ministerijos, ši nuostata yra tiesioginis trukdis Vyriausybei vykdyti šių įmonių reformą.

Primename, kad analogiški trukdžiai, kuomet pvz., LR Seimas ilgai blokavo taip vadinamą „Urėdijų reformą“, į įstatymą įrašant, kad Lietuvoje veikia 42 urėdijos buvo plačiai kritikuotas Lietuvos ir tarptautinių organizacijų.

Todėl siūlome iš antrosios kategorijos išbraukti AB „Jonavos grūdai“, AB Lietuvos radijos ir televizijos centras (LRTC) ir AB „Lietuvos paštas“, atitinkamai keičiant Projekto 2 priedą.