Ekspertizė dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų atlyginimų didinimo

Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertizė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektų Nr. 15-6310, 15-6311 ir 15-6312

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo LR Vyriausybės nutarimų projektus Nr. 15-6310, 15-6311 ir 15-6312 ir teikia pastabas ir pasiūlymus.

Šiais projektais numatyta didinti biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų atlyginimus. Projektų įgyvendinimas pareikalautų 25 mln. eurų per antrąjį 2015 m. pusmetį, t.y. po 50 mln. eurų kasmet.

Dėl projektų tikslo

Projektų poveikio vertinimo pažymoje numatyta, kad projektų tikslas – padidinti kvalifikuotų darbuotojų tarnybinius atlyginimus tam, kad jie nesusilygintų su minimaliąja mėnesine alga (MMA), jei ji būtų padidinta nuo 2015 m. liepos 1 d.

MMA didinimas turi neigiamą poveikį darbo neturintiems gyventojams, kurie sukuria mažiau pridėtinės vertės nei minimali alga ir todėl sumažina jų galimybę rasti legalų darbą. Taip pat MMA didinimas gali turėti neigiamą poveikį šiuo metu MMA uždirbantiems gyventojams, nes gali būti sumažintas jų darbo valandų skaičius. Tos įmonės, kurios išmokės padidintą MMA, turės mažiau lėšų investicijoms, o tai reiškia mažiau darbo vietų ir/ar mažesnius atlyginimus, nei kad būtų jei įmonės tas lėšas investuotų. Dėl šių priežasčių siūlome nedidinti MMA.

Dar viena neigiama pasekmė, kurią ir bando taisyti projekto autoriai, yra tai, kad didinant MMA suplokštėja atlyginimai, dėl to nekvalifikuotų ir labiau kvalifikuotų darbuotojų atlyginimai tampa vis panašesni. Jei viešajame sektoriuje atlyginimai gali būti keliami ir daugiau uždirbantiems darbuotojams, tai privačiame sektoriuje dirbančios įmonės, ypatingai smulkaus ir vidutinio dydžio ir veikiančios regionuose, neturės finansinių galimybių didinti algas visiems darbuotojams. Tokiu atveju gali sumažėti labiau kvalifikuotų darbuotojų, kurių alga tampa vis artimesnė MMA, motyvacija dirbti.

Dėl lėšų šaltinio projektui įgyvendinti

Poveikio vertinimo pažymoje “siūloma nutarimo projektą 2015 metais įgyvendinti iš institucijoms patvirtintų asignavimų”, o tai reiškia, kad bendros biudžeto išlaidos šiais metais nebūtų didinamos šiam projektui įgyvendinti.

Neaišku, kokiu būdu biudžetinės įstaigos ir organizacijos turės rasti laisvų lėšų atlyginimų didinimui. Įstaigoms asignavimai jau yra patvirtinti ir paskirstyti pagal biudžeto programas, tad kyla klausimas, kokiais principais jos turės mažinti jau numatytas išlaidas tam, kad įgyvendintų šį projektą.

Patirtis rodo, kad padidintus atlyginimus ypač sudėtingai sekasi mokėti savivaldybių įstaigoms, pavyzdžiui, darželiams ir t.t. Būna atvejų, kai atlyginimai padidinami tik formaliai, tačiau darbuotojams yra mažinami etatai arba jiems tenka eiti nemokamų atostogų būtent todėl, kad nėra numatytas konkretus finansavimas padidintiems atlyginimams mokėti.

Jeigu šiemet biudžete nėra numatytos lėšos padidintiems atlyginimams mokėti, tai kitais metais jos turės būti numatytos. Kaip minėta, projektų įgyvendinimas pareikalautų 25 mln. eurų per antrąjį 2015 m. pusmetį, t.y. po 50 mln. eurų kasmet. Tai reiškia, kad kitų metų biudžeto išlaidos privalės būti 50 mln. eurų didesnės nei planuojama. Turint omenyje, kad 2015 m. gegužės pradžioje Vyriausybė padidino kitų metų biudžeto išlaidų planą nuo 9,1 iki 9,7 mlrd. eurų, o numatytą deficitą – nuo 268 iki 506 mln. eurų, manytina, kad tolimesnis išlaidų didinimas būtų pavojingas ir nepateisinamas, nes dar labiau padidintų biudžeto deficitą ir skolą.

Pasiūlymai:

1. Atsisakyti LR Vyriausybės nutarimo projektų Nr. Nr. 15-6310, 15-6311 ir 15-6312.
2. Padidinti mažiausiai uždirbančių gyventojų pajamas didinant neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD).