Ekspertizė. Draudimas prekiauti kosmetika vaistinėse nepagrįstai ribotų tiek vartotojų pasirinkimą, tiek vaistinių veiklą

Pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 15–2058

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI), išanalizavęs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), teikia pastabas bei pasiūlymus.

Projektu siekiama uždrausti vaistinėse prekiauti dekoratyvine kosmetika ir parfumerijos gaminiais. Šiuo metu vaistinėse leidžiama prekiauti visais kosmetikos gaminiais.

Nepritariame įsakymo projekto pakeitimui dėl žemiau nurodytų priežasčių.

Pirma, dėl siūlomo draudimo nukentės vartotojai ir rinkos dalyviai. Bus apribotas vartotojų pasirinkimas, nes jie negalės vaistinėse įsigyti reikalingų tam tikrų prekių. Be to, tokiu reguliavimu yra sumažinamas prekybos vietų skaičius, kur vartotojas gali įsigyti dekoratyvinės kosmetikos ir parfumerijos gaminių. Tai savo ruožtu reiškia konkurencijos apribojimą, dėl ko nukenčia vartotojai.

Antra, naujas reguliavimas sukels papildomas sąnaudas vaistinėms, kurios šiuo metu užsiima dekoratyvinės kosmetikos ir parfumerijos gaminių prekyba. Tos vaistinės, kurios iki reguliavimo įsigaliojimo pradžios neparduos turimų dekoratyvinės kosmetikos ir parfumerijos gaminių, privalės pašalinti prekes iš savo asortimento, apskaitos sistemų ir kt.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad prekių asortimentas vaistinėse šiuo metu ir taip yra griežtai sureguliuotas. Vaistinėse galima prekiauti tik Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame prekių grupių sąraše esančiomis prekėmis. Toks sąrašas riboja vaistinių galimybes lanksčiau ir operatyviau reaguoti į kintančią rinką, savarankiškai koreguojant parduodamų prekių asortimentą, prisitaikyti prie klientų poreikių. Dėl to galiausiai nukenčia vartotojai, turėdami taikytis su mažesniu prekių pasirinkimu.

Trečia, siūlomas draudimas neparemtas jokiais pagrįstais argumentais, kodėl reikėtų uždrausti vaistinėse prekiauti dekoratyvinės kosmetikos ir parfumerijos gaminiais. Sveikatos stiprinimo valdybos išsakyta nuomonė, kad vaistinėse neturėtų būti prekiaujama minėtais gaminiais, nėra pagrįsta priežastis įvesti tokį draudimą. Primename, kad LR Konstitucijos 46 str. nuostata, valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, inter alia suponuoja tai, kad įvedamo ūkinės veiklos reguliavimo pagrįstumas ir jo nauda bendrai tautos gerovei turi būti įrodytas. Įstatymo aiškinamasis raštas tokio reguliavimo pagrįstumo neįrodo.

Ketvirta, siūlomas draudimas nekildinamas iš ES teisės aktų. Jokia ES direktyva ar kitas teisės aktas nedraudžia vaistinėse prekiauti kosmetikos gaminiais, jeigu jie atitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių keliamus reikalavimus. Todėl siūlomas draudimas yra perteklinis ir pagal ES teisės aktus nebūtinas.

Penkta, šis nutarimas galimai neatitinka Konkurencijos įstatymo 4 str. nuostatų. Konkrečiai 4 str. 2 dalies: “Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.” Siūlome kreiptis į Konkurencijos tarybą išvados, ar šis Projektas neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 str.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, siūlome nekeisti vaistinių prekių grupių sąrašo ir palikti dabar esančią tvarką.