Ekspertizė. Siūlomų pakeitimų poveikis šešėlinei ekonomikai – abejotinas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo“ projekto (Nr. 18-12845)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo“ projektą (Nr. 18-12845) (toliau – Projektas) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.

Projektu siūloma nuo 2019 m. liepos 1 d. panaikinti galimybę vykdyti pastatų ar statinių apdailos ir remonto, automobilių remonto ir vaikų priežiūros veiklas su verslo liudijimu. Siūlome nepritarti tokiam pasiūlymui, dėl žemiau išvardintų priežasčių.

Siūlomi pakeitimai kirstųsi su savivaldybių vykdoma politika atitinkamų sričių verslo liudijimų klausimu

Remiantis naujausiais 2018 m. duomenimis, Lietuvoje buvo 26 tūkst. gyventojų, besivertusių statinių remonto, apdailos, automobilių remonto ir vaikų priežiūros veiklomis su verslo liudijimu. Jie sudarė apie 27 % visų gyventojų, besivertusių su verslo liudijimu. 48 % besivertusiųjų minėtomis veiklomis, jomis vertėsi gaudami mokesčių lengvatą.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 m. lyginant su 2017 m. savo teritorijoje verslo liudijimų kainas statybos baigimo, apdailos ir valymo darbams mažino 9 savivaldybės (didino – 5), variklinių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui  – 8 (didino – 2), specialiesiems statybos darbams – 9 (didino – 3), vandentiekio šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui – 8 (didino – 3), elektros sistemų įrengimui pastatuose bei elektros įtaisų įrengimui ir remontui – 9 (didino – 2), ateinančių auklių, neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros veiklai – 11 (didino – 1).

9 savivaldybės auklių paslaugoms taikė simbolinį 1 euro mokestį. Auklių atveju, vidutinė mokėtina mokesčių suma siekė vos 15 eurų. Transporto priemonių remonto darbams 2 savivaldybės taikė simbolinį 1 euro mokestį. Su statyba susijusiems darbams 7 savivaldybės taikė simbolinį 1 euro mokestį. Visose veiklose, išskyrus variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, mokėtinų mokesčių ir gyventojų, besivertusiųjų su verslo liudijimu, skaičiaus santykis buvo mažesnis už visų veiklų vidurkį.

Akivaizdu, kad savivaldybėse vyrauja tendencija mažinti verslo liudijimų kainas arba nustatyti žemesnes kainas atitinkamoms veikloms (taip jas skatinant), kuriomis verstis su verslo liudijimu norima nebeleisti.

Projektu siūlomų pakeitimų poveikis šešėlinei ekonomikai yra abejotinas

Projekto rengėjai nepateikia skaičiavimų, koks bus tikėtinas biudžeto pajamų pokytis, panaikinus verslo liudijimus atitinkamoms veiklos (ir kartu įdiegus GPM lengvatą už šias paslaugas patirtoms išlaidoms).

Verslo liudijimai leidžia legalizuoti fizinių asmenų vykdomą ekonominę veiklą. Būtent tai ir lemia mažesnę šešėlinę ekonomiką. Tai, kad savo veikloje fiziniai ar juridiniai asmenys renkasi palankiausią mokestinį režimą, nereiškia mokesčių vengimo ar šešėlio, atvirkščiai – naikinant patrauklias veiklos formas dalis dabar skaidriai mokančių mokesčius asmenų būtų pastūmėti link šešėlio arba emigracijos.

Galima sutikti, kad kai kurie fiziniai ir juridiniai asmenys apskritai neapskaito pajamų ir išlaidų, tačiau tai nėra pakankama priežastis verslo liudijimų panaikinimui. Atvirkščiai, būtina ieškoti mokestinių paskatų, kad smulkus ir pradedantis verslas mokėtų mokesčius. Mokesčių naštos didinimas ir sudėtingesnė jų apskaitos tvarka, tikėtina, veiks kaip atvirkštinė paskata ir neskatins legalizuoti atitinkamų veiklų vykdymo.

Atvirkščiai, siūloma galimybė susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio, pateikiant metinę pajamų deklaraciją, paskatintų perkančius statybų ir namų ūkio paslaugas jas pirkti legaliai. Tad norint sumažinti šešėlį nėra būtina naikinti galimybės verstis šiomis veiklomis pagal verslo liudijimą.

Dalis Projekto nuostatų yra koreguotinos

Projekto 1.2.4. punktu keičiamas 46 punktas – naikinama galimybė verstis gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, vykdant Poilsiautojų ir kitą trumpalaikio apgyvendinimo veiklą (55.90 EVRK klasifikatoriaus kodas) bei Kitą apgyvendinimo veiklą (55.90 EVRK klasifikatoriaus kodas). Šias veiklas toliau bus galima vykdyti turint verslo liudijimą, leidžiantį verstis apgyvendinimo paslaugomis (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas (38 verslo liudijimų veiklos sąrašo rūšis).

Atkreipiame dėmesį, kad poilsiautojų apgyvendinimo veikla (55.20) ir kita apgyvendinimo veikla (55.90) gali būti vykdoma netiekiant klientams pusryčių.

Todėl siūlome „Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše“ 38 p. tikslinti taip:

„38. Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės arba nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)“

Siūlome vertinti galimybę naikinti atitinkamų sričių verslo liudijimus, tik įvertinus GPM lengvatos poveikį šešėlinei ekonomikai, atitinkamuose sektoriuose.