E. Maslauskaitė. Kas lieka už Darbo kodekso ribų

Visi laukiame, koks vis dėlto bus naujasis nuo liepos mėnesio įsigaliosiantis Darbo kodeksas, pagal kurį turėsime dirbti, matyt, bent dešimtmetį. Žinome, kiek užtruko šio dokumento parengimas ir kiek aistrų sukėlė jo svarstymas, tad vargu ar anksčiau sulauksime esminių pakeitimų.

Ko tikėtis iš naujojo Darbo kodekso, kuris netrukus dar kartą pateks į Seimo narių rankas?

Vertinant naujausius pakeitimus, svarstomas Darbo kodeksas, deja, į darbo santykius įneš nedaug modernumo. Tai akivaizdu palyginus nuostatas, svarbias investicinei aplinkai ir patiems darbuotojams, kurias vertina Pasaulio banko „Doing Business“ tyrimas.

Senąjį, tebegaliojantį Darbo kodeksą dar 2013 m. įvertinęs Pasaulio bankas Lietuvai pagal darbo reguliavimo lankstumą skyrė vos 119 vietą iš 183 vertintų šalių. Ar situacija iš esmės pasikeis patvirtinus naują darbo santykius reglamentuojantį kodeksą? Deja, ne. Lietuvos laisvosios rinkos instituto analizė rodo, kad pasikeis tik trys iš 33 rodiklių.

Trumpėtų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai, mažėtų išeitinės išmokos. Maksimalus darbo dienų skaičius per savaitę padidėtų nuo 5,5 iki 6 dienų (su sąlyga, kad negali būti dirbama daugiau kaip 6 dienas per 7 paeiliui einančias dienas). Štai ir visi pagerėjimai kažkodėl „liberaliu“ pakrikštytame Darbo kodekse. Kitų pakeitimų, kurie įneštų daugiau laisvumo, kuris svarbus, kad darbdaviai ir darbuotojai patys galėtų susitarti, nematyti.

Pavyzdžiui, naujasis Darbo kodeksas nustato, kad terminuotų darbo sutarčių įmonėje negali būti daugiau kaip penktadalis. Sudaromos tokios sutarties trukmė negali būti ilgesnė nei dveji metai, o su tuo pačiu darbuotoju paeiliui einančių terminuotų darbo sutarčių, sudarytų skirtingoms darbo funkcijoms atlikti, bendra trukmė negali viršyti penkerių metų. Taip pat nustatoma, kad darbuotojas negali dirbti daugiau nei keturiasdešimt valandų per savaitę ir papildomai dirbti ne daugiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių.

Ir toliau detaliai reglamentuojamos atostogos. Darbuotojams darbdavys turi suteikti ne mažiau kaip 20 darbo dienų kasmetinių apmokamų atostogų, bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dvi savaitės ir negalima kasmetinių atostogų pakeisti į piniginę kompensaciją.

Apibrėžiami, atrodo, net smulkiausi darbuotojo ir darbdavio santykių niuansai, pavyzdžiui, kaip ir kada turi būti paskelbti darbo grafikai ar pateikta informacija apie darbo užmokestį.

Šie reikalavimai taikomi visiems, nors tarp žmonių nėra vieningo požiūrio. 2016 m. „Spinter“ atliktoje gyventojų apklausoje kas ketvirtas teigė, kad jų darbo sąlygos pagerėtų, jei įstatymai leistų lanksčiau tartis su darbdaviu.

Nepaisant siekio sureglamentuoti viską iki smulkmenų, jokie įstatymai negali į rėmus įsprausti ir įvertinti kiekvieno iš mūsų individualios situacijos. Daug kas lieka už šio įstatymo ribų: žmogaus gebėjimai ir žinios, jo žmogiškos savybės ir vertybės, jo pasirinkimai ir tikslai.

Jau įgydamas profesiją žmogus priima sprendimus, kurie turės įtakos tam, ar jis bus paklausus ir gerai apmokamas darbo rinkoje. Svarbu, ar jis investuodamas savo laiką į išsilavinimą pagalvoja, ar įgytos žinios bus naudingos darbdaviui ar kitiems žmonėms (jei galvoja apie savarankišką veiklą), ar ruošėsi jų praktiniam pritaikymui ir, pagaliau, mokėsi nuoširdžiai, ar tik diplomui gauti. Svarbu ir tai, ar mokymo įstaiga geba tokių žinių suteikti. 2014 m. gruodį atliktoje Eurobarometro jaunimo apklausoje kas ketvirtas Lietuvos jaunuolis nuogąstavo, kad negaus darbo dėl reikiamų žinių ir įgūdžių stygiaus. Taip atsakiusių jaunų europiečių vidurkis buvo 13 proc. Tolesnę darbo sėkmę lemia ir tai, ar žmogus nenustoja mokytis ir tobulėti.

Ar darbdavys siekia išlaikyti darbuotoją, priklauso ir nuo darbuotojo asmeninių savybių. Žmonių, turinčių tokių charakterio stiprybių, kaip smalsumas, optimizmas, sąžiningumas, entuziazmas, geranoriškumas, požiūris į darbą ir darbo santykius yra pozityvesnis, o žmonės, stokojantys šių stiprybių, patiria didesnę įtampą darbe, sunkiau sutaria tiek su darbdaviu, tiek su kolegomis.

Taip pat žmogaus požiūris į darbą (atitinkamai darbdavio požiūris į darbuotoją) priklauso ir nuo to, ar žmogus mano, kad jo gerovė priklauso nuo jo sprendimų, ar nuo išorinių jėgų. Be to, vienam darbas – jo aistra ir pašaukimas, kitam – tik uždarbis pragyvenimui ar kitiems gyvenimo tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, pagal 2015 m. „Gallup“ apklausą, 55 proc. amerikiečių per darbą įprasmina savo identitetą, o 42 procentams darbas – tik pragyvenimo šaltinis. Visa tai atsiliepia žmogaus motyvacijai, jo poreikiui ir perspektyvoms darbo rinkoje.

Svarbi ir aplinka, kurioje darbuotojui tenka priimti profesinius sprendimus: kiek gimtajame mieste yra darbdavių, ar miesto taryba neužkirto kelio naujo darbdavio atėjimui, ar pakelti mokesčiai, biurokratija ir įvairūs reguliavimai neišvarė iš miesto esamų darbdavių. Lietuvoje, kol vienos savivaldybės į priekį eina dideliais žingsniais, kitos stovi vietoje – yra savivaldybių, kuriose vienam gyventojui tenka vos po kelis eurus investicijų. Tai skaudžiai jaučia gyventojai: socialinių pašalpų gavėjų procentas net rajonuose skiriasi 11 kartų, bedarbių – daugiau kaip tris kartus.

Pagaliau ar pats žmogus gali lengvai pradėti savarankišką veiklą, jei pabodo „dirbti kitam“. Vien paties verslo liudijimo kaina dėl padidinto minimalaus atlyginimo per metus vidutiniškai padidėjo 100 eurų, o socialinio draudimo įmokos padvigubėjo.

Viešų diskusijų paradoksas: Lietuva pritraukia mažai investicijų, už tai atsakinga valdžia, dėl to mažesni atlyginimai, tačiau kaltinamas verslas, nors atlyginimai priklauso nuo investicijų lygio.

Ar svarbus Darbo kodeksas? Be abejo – tai bus signalas investuotojams ir dabartiniams darbdaviams, ar kurti naujas darbo vietas Lietuvoje, ar kitoje šalyje. Sovietmečiu dvelkiantis kodeksas Lietuvą tempia žemyn visuose tarptautiniuose reitinguose, atbaido investuotojus, menkina Lietuvos prestižą. Blogiausia, kad taip kenkiama tiems, kuriuos neva norima apsaugoti, – darbuotojams. Itin griežtas Darbo kodeksas ilgainiui reiškia mažiau darbo vietų, mažesnius atlyginimus.

Bet daugelis mūsų dirbsime, kad ir koks Darbo kodeksas būtų. Tarsimės su dabartiniu darbdaviu, ieškosime naujų galimybių. Tik galbūt ne Lietuvoje.