Sociologinis tyrimas. Darbuotojų požiūris įvairiais darbo santykių reguliavimo klausimais

 
Išsamus tyrimo rezultatų pristatymas
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristato sociologinį tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į įvairius darbo santykių aspektus – darbuotojo ir darbdavio santykius, darbo laiko, užmokesčio ar kitas darbo santykių reguliavimo problemas, įvairius darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.
Sociologinę apklausą LLRI užsakymu atliko rinkos analizės ir tyrimų grupė „RAIT“. Apklausa buvo atliekama 2005 11 24-2005 12-03.
Apklausos metodologija. Reprezentatyvi anketinė 1093 Lietuvos gyventojų apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto parengtus klausimynus, kuriuose interviuotojai fiksuoja respondentų atsakymus. Rezultatai atspindi visos Lietuvos gyventojų nuomones bei pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, išsimokslinimą.
Apklausa vykdoma Omnibuso būdu. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 %.
Apklausti 1093 nuolatinių Lietuvos gyventojų nuo 16 iki 74 metų amžiaus.
Pateikiami tik dirbančiųjų Lietuvos gyventojų atsakymai ir jie reprezentuoja visus dirbančius Lietuvos gyventojus. Dirbančiais gyventojais laikyti samdomi darbuotojai – dirbantys pagal darbo sutartį bei valstybės tarnautojai, ir asmenys, nors šiuo metu nedirbantys, tačiau dar prieš metus (ar prieš dar mažiau laiko) buvę susiję darbo santykiais.
Tyrimo rezultatai buvo pristatyti 2006 m. vasario 23 d. spaudos konferencijoje.