LLRI rengia pasiūlymus būsimam Seimui

Lietuvos laisvosios rinkos institutas baigia rengti leidinį „Seimas 2000“. Leidinyje nagrinėjamos aktualios Lietuvos problemos ir siūlomos nuoseklios reformos joms išspręsti.

 

„Seimas 2000“ supažindins kandidatus į Seimą bei kitus politikus su Lietuvos problemomis, jų sprendimo pasiūlymais. Leidinys bus vertingas vadovas kuriant rinkimines programas ir skatins konstruktyvių ir nuoseklių politikos sprendimų formulavimą.

 

„Seimas 2000“ taip pat bus naudingas politikos analitikams, žiniasklaidai ir visiems besidomintiems rinkimų programomis. Pasiremdami šiuo leidiniu, rinkėjai galės įvertinti rinkiminių pažadų realumą.

 

Leidinys apima ekonominę ir socialinę politiką, sveikatos apsaugą, švietimą, valstybės valdymą, teisėtvarką ir teisėsaugą. Tarp ekonomikos problemų nagrinėjami mokesčiai, privatizavimas, energetikos sektorius, konkurencija, monopolijos, verslo skatinimas, darbo reguliavimas, verslo steigimas, reguliavimas ir žemės ūkis. Svarbi dalis skirta socialiniam draudimui, pašalpoms bei nedarbui. Taip pat pateikiami pasiūlymai dėl kontroliuojančių institucijų, muitinių veiklos, gyvybės ir nuosavybės apsaugos ir įstatymų leidimo proceso.

 

Leidinys „Seimas 2000“ yra to paties pavadinimo LLRI projekto dalis. Rinkimų kampanijos metu LLRI vertins ir komentuos kandidatuojančių partijų rinkimines programas. LLRI įsitikinęs, kad projektas „Seimas 2000“ paskatins nuoseklų požiūrį į rinkiminių programų kūrimą, kompetentingus viešus debatus bei aktyvų dalyvavimą rinkimų procese ir prisidės prie gyvybingų, nuoseklių ir nuspėjamų reformų vykdymo žmonių gerovės labui.

 

LLRI tiriamų sričių įvairovė bei didėjantis dalyvavimas formuojant ekonominės politikos sprendimus yra jo devynerių metų sistemingos veiklos rezultatas. Instituto patirties, reputacijos bei operatyvios reakcijos į besikeičiančius Lietuvos poreikius dėka daugelį esminių Instituto pasiūlymų yra priėmusi Lietuvos įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia.