Analizė. Apie šešėlinį darbą ir jo ypatumus

2003 m. rudenį Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI), kartu su kitų Europos šalių institucijomis, dalyvavo projekte apie šešėlinį darbą, kurio metu buvo išsamiai nagrinėjami specifiniai šio reiškinio aspektai. Projektą finansavo Švedijos organizacija „Inregia AB“ kartu su Olandijos „Regionplan“.
Šio projekto tikslas – parašyti studijas apie šešėlinę ekonomiką įvairiose Europos šalyse. LLRI atliktoje studijoje apie Lietuvą analizuojami įvairūs šešėlinio darbo ir šešėlinės ekonomikos aspektai: ypatumai, lemiantys faktoriai, nustatymo ir matavimo metodai, lygis (t.p. pagal lytį), naudojamos kovos priemonės ir jų įvertinimas ir kt.
Atskirų šalių analizės buvo pristatytos studijoje „Šešėlinis darbas išsiplėtusioje ES“ („Undeclared labour in an enlarged Union“), kurią užsakė Europos Komisija, o atliko minėtos organizacijos „Inregia AB“ ir „Regionplan“. Studijoje aprašoma ir analizuojama šešėlinė ekonomika 15 Europos Sąjungos šalių senbuvių, naujosiose narėse ir šalyse kandidatėse (Bulgarija ir Rumunija). Pagrindinis šios studijos tikslas buvo išsiaiškinti šešėlinio darbo apibrėžimus, matavimo metodus, lygį, gerus kovos pavyzdžius ir paplitimą pagal lytį.
Šią studiją Europos Komisija pristatė spaudos konferencijoje Briuselyje 2004 m. liepos 2 d.

·  Europos Komisijos pranešimas spaudai „Undeclared work: Commission unveils new study with EU-wide data“ (anglų k.) (2004 07 02)
·  Europos Komisijos studija study „Undeclared work in an enlarged Union“ (anglų k.) (1,3 MB)