Verslo forumo „Kokią valstybės naštą dar galime pakelti?“ REZOLIUCIJA

Kovo 19 d. įvyko Lietuvos verslo forumas, kuriame įvertinę dabartinę šalies padėtį verslo forumo iniciatyvinės grupės nariai pasirašė REZOLIUCIJĄ ir pakvietė valdžios institucijas dialogui ne vien kalbomis, bet ir darbais – įgyvendinant pateiktus pasiūlymus bei informuojant apie tai visuomenę. Vyriausybė raginama iki balandžio 1 dienos suorganizuoti susitikimą su Rezoliuciją pasirašiusiais atstovas bei informuoti, kaip bus įgyvendinami Rezoliucijoje pateikti pasiūlymai.

 

Jūsų dėmesiui, rezoliucijos tekstas, žemiau forumo pranešėjų informacija (ppt prezentaicjas galite atsisiųsti paspaudę ant pavadinimo)

 

 

„Darbai. Rezultatai. Šiandien.“

Verslo forumo „Kokią valstybės naštą dar galime pakelti?“

R E Z O L I U C I J A

Vilnius

2009 m. kovo 19 d.

 

Lietuvos verslo asociacijos ir įmonės, susirinkusios į Verslo forumą „Kokią valstybės naštą dar galime pakelti?“, konstatuoja, kad:

–          Lietuva yra sunkioje finansinėje ir ekonominėje būklėje, ekonominės padėties pagerėjimas sietinas ir su pasaulio ekonomikos atsigavimu, tačiau didelė dalis problemų gali ir turi būti sprendžiama Lietuvoje;

–          Per devyniolika nepriklausomybės metų Lietuvoje nebuvo vykdomos esminės struktūrinės reformos, kurios leistų racionaliai ir taupiai naudoti mokesčiais sumokėtas lėšas, kertinėse Lietuvos ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse – valstybės valdyme, švietime, moksle, socialinės paramos srityje, sveikatos apsaugoje;

–          Viešasis sektorius vangiai, nelanksčiai ir nepakankamai prisitaiko prie sunkmečio sąlygų, neturi vidinių motyvacijų persitvarkyti, taip tempdamas visą Lietuvos ekonomiką žemyn, netaupydamas mokesčių mokėtojų lėšų, versdamas skolintis ir taip jau ribotus išteklius ir kelti mokesčius;

–          Viešojo sektoriaus atskaitomybės bei atsakomybės už priimtus sprendimus bei viešųjų finansų panaudojimą stoka neigiamai įtakoja Lietuvos verslo aplinkos patrauklumą ir konkurencingumą, šalies ekonomiką bei žmonių gerovę;

–          Vyriausybė ir Seimas susiduria su neeiliniais iššūkiais, tad pasitelkę politinę valią turi greitai priimti pribrendusius ir būtinus sprendimus, taupančius ribotus valstybės išteklius.

 

Verslo forumo dalyviai, įvertinę padėties sudėtingumą bei rimtumą, bei siekdami padėti Vyriausybei bei Seimui išvesti Lietuvą iš ekonomikos sunkmečio, pateikia savo poziciją ir siūlymus Lietuvos valdžiai, ragindami ją jau šiandien priimti būtinus sprendimus:

 

Viešajame administravime

 

1.       Iki 2010 m. sausio 1 d. panaikinti apskritis, perduodant jų funkcijas savivaldybėms.

2.       Iki 2009 m. birželio 1 d. priimti visus funkcijų dubliavimą valstybės institucijose naikinančius sprendimus.

3.       Iki 2009 m. balandžio 1 d. 25% sumažinti valstybės valdymui skiriamus asignavimus.

4.       Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. inventorizuoti valstybės ir savivaldybių turtą (įskaitant žemę ir miškų ūkį), įgyvendinti efektyvaus turto naudojimo principus, nenaudojamą turtą privatizuoti.

5.       Iki 2010 m. sausio 1 d. užbaigti žemės grąžinimą.

6.       Nuo 2009 m. balandžio 1 d. informaciją apie visų įvykusių viešųjų pirkimų rezultatus (pirkinys, laimėtojas, kaina ir kt.) bei sudarytas sutartis skelbti viešai internete.

7.       Iki 2009 m. pabaigos panaikinti ne mažiau nei 20 verslą kontroliuojančių institucijų.

8.       Iki 2010 m. sausio 1 d. 25% sumažinti administracinę naštą verslui.

9.       Iki 2010 m. sausio 1 d. pradėti taikyti EPBO (OECD) valstybinių įmonių gero valdymo principus.

10.    Nuo 2010 m. sausio 1 d. informaciją apie valstybės bei savivaldybių biudžetus ir fondus – įplaukas bei detalias išlaidas – periodiškai (kas mėnesį) skelbti internete (biudžetas on-line).

 

Sveikatos apsaugoje

 

1.       Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. įteisinti priemokas prie bazinių visų paslaugų kainų visų nuosavybės formų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms visoms sveikatos priežiūros paslaugoms, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą.

2.       Užtikrinti privačių ir valstybinių (viešųjų) sveikatos priežiūros įstaigų lygiateisiškumą, ligonių kasoms pasirašant finansavimo sutartis visoms sveikatos priežiūros paslaugoms, įskaitant stacionarines, jau 2009-iesiems bei vėlesniems metams.

3.       Jau 2009-iems metams užtikrinti galimybę ir sąlygas privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms kreiptis ir gauti ES paramą, taip padidinant skaidrumą sveikatos priežiūros sektoriuje.

4.       Apmokėti pacientams prioritetines ir valstybės lėšas taupančias ambulatorinių konsultacijų bei dienos chirurgijos paslaugas, netaikant kvotų ar kitokių apribojimų.

5.       Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. įdiegti draudiminės medicinos principus privalomame sveikatos draudime, užtikrinant, kad pinigai sektų paskui pacientą į jo pasirinktą gydymo įstaigą – valstybinę ar privačią.

6.       Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. apskaičiuoti realius sveikatos priežiūros paslaugų įkainius, į juos įskaičiuojant turto (patalpų, įrangos ir kt.) nusidėvėjimo atskaitymus  bei  nustatyti ekonomiškai pagrįstas bazinės sveikatos priežiūros paslaugų kainas, o nuo 2010 m. sausio 1 d. vesti Lietuvoje tarptautinę giminingų diagnozių grupių sistemą, pagal kurią apmokėti gydymo įstaigoms už paslaugas.

7.       Iki 2009 m. liepos 1 d. nustatyti privalomo ir papildomo sveikatos draudimo objektą, bei sukurti fiziniams asmenims palankią mokestinę aplinką papildomajam sveikatos draudimui veikti.

8.       Nuo 2010 m. sausio 1 d. panaikinti valstybės netiesioginę paramą įvairių dotacijų forma  valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms, šias lėšas pervedant į Privalomojo sveikatos draudimo biudžetą.

Švietime ir moksle

1.       Nuo 2010 –ųjų į mokinio krepšelį įtraukti ne tik ugdymo, bet ir aplinkos lėšas.

2.       Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. atsisakyti teritorinio dalijimo bendrajame ugdyme.

3.       Nedelsiant priimti visus su vykdoma aukštojo mokslo reforma susijusius teisės aktus.

4.       Nuo 2010 m. mokslą finansuoti išimtinai konkurso principu.

 

Socialinės paramos srityje

 

1.       Nuo 2009 m. gegužės 1 d. „Sodros“ išmokas susieti su „Sodros“ galimybėmis, t.y. įplaukomis.

2.       Ne vėliau nei nuo 2011 m. sausio 1 d. nustatyti „Sodros“ įmokų lubas.

3.       Nuo 2010 m. socialinę paramą teikti vieningos išmokos būdu, atlikus pajamų ir turto testavimą.

4.       Numatyti, kad nuo 2011 m. į privačius pensijų fondus pervedama „Sodros“ įmokos dalis bus didinama iki 10%.

 

Kviečiame valdžios institucijas dialogui ne vien kalbomis, bet ir darbais – įgyvendinant mūsų pateiktus pasiūlymus bei informuojant apie tai visuomenę. Raginame Vyriausybę iki balandžio 1 dienos suorganizuoti susitikimą su Rezoliuciją pasirašiusiais atstovas bei informuoti, kaip bus įgyvendinami Rezoliucijoje pateikti pasiūlymai.

 

Šiuo metu esamose sąlygose neišvengiamai ir nedelsiant būtinas visų šalies politinių jėgų ir visos visuomenės nacionalinis solidarumas. Dėl šalies bendrų nacionalinių interesų šiuo metu reikalingas ne tarpusavio susipriešinimas, ne ambicijų karas, o susitelkimas, konstruktyvus dialogas.

 

Darbai ir rezultatai reikalingi jau šiandien. Verslo forumo dalyviai įsipareigoja ir toliau teikti pasiūlymus dėl vidutinio laikotarpio sprendimų bei reikalauti, kad pribrendusios reformos viešajame sektoriuje nebūtų vilkinamos.

 

Iniciatyvinės grupės vardu:

 

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija
Prezidentas Robertas Dargis

 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija
Prezidentas dr. Bronislovas Lubys

 

 

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
Generalinis direktorius Danukas Arlauskas

 

 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
Prezidentas dr. Rimantas Stankevičius

 

 

Lietuvos žemės ūkio rūmai
Pirmininkas Bronius Markauskas

 

 

Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva
Prezidentas Julius Niedvaras

 

 

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“
Prezidentas Algimantas Kondrusevičius

 

 

Asociacija „Investor`s Forum“
Vykdančioji direktorė Rūta Skyrienė

 

 

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
Prezidentė Evalda Šiškauskienė

 

 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas
Prezidentė Rūta Vainienė

 

 

 

Forumo programa

 

 

9.00 – 9.30 Dalyvių registracija

 

9.30 – 9.50 Verslo forumo iniciatyvos pristatymas. Kodėl dabar? Kodėl mes?

Robertas Dargis, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas

 

9.50 – 10.10 Kuo pradėjome ir kur atėjome per 19 Lietuvos ekonominio gyvenimo metų? Valstybės išgyvenimo alternatyvos

Rūta Vainienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė

 

  VALSTYBĖS FUNKCIJOS – KOKYBĖ UŽ SUMOKĖTĄ KAINĄ

 

10.10 – 10.30 Viešojo administravimo reforma – maža ir efektyvi valdžia

dr. Bronislovas Lubys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas

 

Eksperto požiūris. Viešojo administravimo efektyvumas

Gintautas Bartkus, advokatų profesinės bendrijos Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus partneris

Linas Dičpetris, Ernst & Young partneris

 

10.30 – 10.50 Sveikatos reforma: pacientas renkasi, valstybė taupo lėšas

Algimantas Akstinas, Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva generalinis direktorius

 

Eksperto požiūris

Laimutis Paškevičius, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas

 

10.50 – 11.10 Socialinė parama: tik tiems, kuriems būtina

Rūta Skyrienė, asociacijos Investors’ Forum vykdančioji direktorė

 

Eksperto požiūris

Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto tarybos pirminikė

 

11.10 – 11.30 Švietimo reforma: kokybė už kainą

dr. Rimantas Stankevičius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas

 

Eksperto požiūris

doc. dr. Nerijus Pačėsa, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius

 

11.30 – 13.00 Diskusijos ir rezoliucijos (kreipimosi) priėmimas

 

13.00 – 13.30 Spaudos konferencija