Pozicija. Infliacijos priemonių valdymo planas

Jūsų dėmesiui Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir „Hansabanko“ šalies ministrui pirmininkui pateiktas kovos su infliacija planas. Jis  parengtas vadovaujantis prielaida, kad infliacija yra ne bendro kainų lygio didėjimas, o pinigų (plačiąja prasme) masės didėjimas. Kitaip tariant bendro kainų lygio didėjimas yra infliacijos pasekmė, o ne priežastis. Todėl į šį planą neįtrauktos kainų reguliavimo priemonės, nes, mūsų nuomone, jos geriausiu atveju gali tik laikinai paveikti kainų indeksus, tačiau nesprendžia pačios infliacijos problemos.
Pagrindinės infliacijos priežastys yra: smarkiai išaugę pinigų srautai iš užsienio, ypač per bankų skolinimą; biudžeto deficito finansavimas skolinimusi iš užsienio; su ES fondais ateinantys pinigai; emigrantų siunčiami pinigai.
Norime atkreipti dėmesį į tai, kad infliacijos priežasčių valdymas yra ilgalaikis, sudėtingas ir sunkiai pasiekiamas tikslas, kuris reikalauja pakeisti tiek privačiam, tiek valstybiniam sektoriui naudingas veiklas. Net ir įgyvendinus visas šiame plane siūlomas priemones, kai kurių iš jų poveikis pasireikštų tik per kelerius metus.
Siūlomos priemonės pasirinktos pagal jų poveikio tinkamumą. Priemones vertiname pagal tai, ar tai tiesioginė, ar netiesioginė infliacijos kontrolės priemonė, koks galimas poveikio greitis, poveikio tinkamumas ir įgyvendinimo lengvumas. Įgyvendinimo lengvumas apibūdina kokių veiksmų ar pokyčių reikėtų imtis, norint įgyvendinti kurią nors priemonę (pvz., jei priemonei įgyvendinti reikalingas tik politinis ar administracinis sprendimas, tokia priemonė apibūdinama kaip lengvai įgyvendinama, neatsižvelgiant į tai, kad politiškai tai padaryti gali būti sunku).