Pozicija. Dėl Saulėtekio komisijos darbo-3

Siekdamas paskatinti instituto ir Vyriausybės dialogą dėl Saulėtekio komisijos darbų, 2002 m. liepos 11 d. LLRI prezidentas Ugnius Trumpa susitiko su Vyriausybės kancleriu Antanu Zenonu Kaminsku. Susitikimo metu Ugnius Trumpa pateikė siūlymus, kaip pagerinti Saulėtekio komisijos darbo efektyvumą ir užtikrinti kokybiškų, verslo sąlygų nebloginančių teisės aktų priėmimą. LLRI prezidentas pasiūlė tiesės aktų pakeitimus, leisiančius Saulėtekio komisijai išsakyti savo nuomonę Strateginio planavimo komitetui ir Vyriausybei ne tik dėl teisės aktų projektų, bet ir dėl jau priimtų dokumentų. Kartu jis pateikė Saulėtekio komisijos darbo schemą, kuri užtikrintų jos dalyvavimą priimant verslui svarbius pakeitimus. LLRI prezidentas atkreipė Vyriausybės Kanclerio dėmesį, jog institutas yra pasiruošęs bendradarbiauti su Vyriausybe ne tik gerinant verslo sąlygas, bet ir reformuojant kitas visiems Lietuvos žmonėms svarbias ūkio sritis.
LLRI prezidentas Ugnius Trumpa Saulėtekio komisijos (Nuolatinės komisijos verslo sąlygų gerinimo klausimams spręsti) nariu buvo paskirtas 2002 m. liepos 10 d. Iki tol institutui komisijoje atstovavo buvusi LLRI prezidentė Elena Leontjeva.