Pozicija. Dėl ES telekomunikacijų reguliavimo paketo peržiūrėjimo (Tomorrow’s Framework)

Santrauka. Visa studija pristatoma anglų k. PDF  formate (spauskite nuorodą apačioje)
Reaguodamas į Europos Komisijos kvietimą ir tęsdamas darbus žinių visuomenės srityje, Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pateikė pastabas dėl Europos Sąjungos telekomunikacijų reguliavimo paketo peržiūrėjimo (Tomorrow’s Framework).
LLRI ypač palaiko Europos Komisijos siekį pereiti link labiau konkurencingos ir dinamiškos telekomunikacijų rinkos, kuri žymiai sustiprintų regiono konkurencingumą ir pakeltų piliečių gerovės lygį.
Institutas supranta, kad, atnaujindama reguliavimų bazę, Komisija pripažįsta neišvengiamus technologinius pokyčius šiame sektoriuje ir žiniasklaidos priemonių, telekomunikacijų bei IT pramonės susiliejimą.
Savo pastabose Europos Komisijai LLRI teigia: „Mes palaikome Komisijos pastangas liberalizuoti rinką, nes taip pat tikime, jog reguliavimas neturi vytis technologinio progreso, o turi būti supaprastintas taip, kad apimtų bet kokią potencialią plėtrą. Priešingu atveju, ribodami vartotojų priėjimą prie inovacijų, naujų verslo modelių ir aukštesnio lygio paslaugų, konkurencijai galime pakenkti, o ne jai padėti“.
Institutas pasiūlė pluoštą rekomendacijų, kurios galėtų išsirutulioti į konstruktyvią diskusiją su Europos Komisija.
Svarbiausi pasiūlymai:
Harmonizuoti bendrąją rinką ją dereguliuojant. Nuoseklumo siekti kuriant mažiau, o ne daugiau taisyklių.

Stipriai sumažinti ex ante reguliavimo apimtis, supaprastinti procedūras ir diegti lankstesnį požiūrį į išliekančias taisykles.

Panaikinti bet kokį ex ante reguliavimą mažmeninėje fiksuoto, mobiliųjų telekomunikacijų ir programų perdavimo rinkose.

Didmeninė fiksuoto ryšio telekomunikacijų rinka turi pereiti nuo dirbtinai skatinamos konkurencijos senosios  infrastruktūros rėmuose prie tvarios rinkos sąlygojamos konkurencijos skatinimo. Iš naujo įvertinti vietinės linijos atsiejimo būtinybę.

Skatinti poreikį plačiajuosčio ryšio paslaugų plėtrai nutolusiose vietovėse mokant potencialius vartotojus ir teikiant papildomas e. valdžios paslaugas internetu, ypač jei jos gali sumažinti biudžeto išlaidas.

Įdiegti viešųjų pirkimų procedūras vietinių institucijų atstovams, kaip pasirinkti universaliųjų elektroninių komunikacijų paslaugų teikėjus.

Pradėti plataus mąsto liberalizavimą.

Prisidėti prie saugaus telekomunikacijų technologijų naudojimo užtikrinant valstybės institucijų komunikacinių sistemų saugumą.