Dauguma lietuvių save priskiria viduriniajai klasei, rodo apklausa

Absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų mano esantys viduriniosios ekonominės-socialinės visuomenės klasės atstovai, rodo balandį Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) iniciatyva atliktas reprezentatyvus sociologinis tyrimas.

Bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta gyventojų apklausa parodė, kad net 61 procentas apklaustųjų save priskiria viduriniajai klasei. Trečdalis apklausos dalyvių teigė esantys žemesniosios klasės atstovai, o aukštesniajai klasei atsakė priklausantys 8 procentai respondentų.

„Kol ekonomistai ginčijasi dėl kriterijų, kaip apibrėžti viduriniąją klasę, net du trečdaliai Lietuvos žmonių save priskiria būtent šiai visuomenės klasei. Todėl bandymai skatinti viduriniosios klasės formavimąsi įvedant progresinius mokesčius ar taikant kitas reguliavimo priemones būtų netikslingi“, – teigia LLRI.

Vidurinei klasei dažniau save priskyrė 18-45 m. amžiaus respondentai ir 501-1500 Lt pajamų atstovai. Aukštesniajai – 26-55 m. amžiaus tyrimo dalyviai, aukštesnio išsimokslinimo apklaustieji, didžiausių pajamų (virš 1500 Lt) atstovai bei aukščiausio, vidutinio lygio vadovai. Žemesniajai klasei – vyresni tyrimo dalyviai, žemiausio išsimokslinimo apklaustieji, mažiausių pajamų (iki 500 Lt) atstovai ir mažesnių miestų gyventojai.

Tyrimas buvo atliktas 2011 m. balandžio 26-30 d. Jo metu apklausti 1002 respondentai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Jų buvo klausiama, „kokiai socialinei-ekonominei visuomenės klasei save priskirtumėte?“. Apklausos metu naudotas Omnibus metodas.