Analizė. Valstybės registrų reformos galimybių studija

Siekdamas paskatinti rinkos reformas registrų sektoriuje, Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) atliko Valstybės registrų reformos galimybių studiją, kurią 2005 m. birželio 9 d. pristatė diskusijoje ir spaudos konferencijoje „Konkurencija registrų paslaugų rinkoje“. Šiame darbe instituto ekspertai išnagrinėjo ir pasiūlė, kodėl ir kaip būtina reformuoti valstybės registrų sistemą, kad registrų paslaugos taptų efektyvesnės, labiau prieinamos vartotojams ir skaidresnės.
LLRI nuomone, reformuoti registrų sistemą būtina, nes tai skatintų žinių ekonomiką, didintų įmonių konkurencingumą ir ekonominę naudą gyventojams, priėjimas prie registruose kaupiamos informacijos taptų greitesnis ir paprastesnis.
LLRI studijoje nagrinėjami didžiausią komercinę vertę turintys registrai: nekilnojamojo turto, hipotekos, juridinių asmenų ir gyventojų. Tikėtina, kad jų pertvarka atneštų didžiausią potencialų efektą ir yra daugiausia prielaidų, kad atsirastų konkuruojančių paslaugų teikėjų.
Pagrindiniai instituto siūlomos pertvarkos principai yra keli. Pirma, būtina atskirti monopolines ir nemonopolines funkcijas, pvz., duomenų registravimas galėtų likti valstybės funkcija, o duomenų teikimas – pereiti į privačių bendrovių rankas. Antra, registrų sektoriuje būtina skaidri kainodara: monopolinės kainos turėtų būti kiek įmanoma pagrįstos kaštais, o nemonopolinės – nereguliuojamos. Trečia, registrų paslaugų vartotojai (biudžetiniai/ne biudžetiniai, socialiai remtini) turėtų būti traktuojami vienodai. Ketvirta, funkcijų vykdymą būtina perkelti į elektroninę terpę. Penkta, paslaugų teikimo sąnaudos ir procedūros turi būti minimalios (informacija renkama tik vieną kartą – integrali registrų sistema).
LLRI teigimu, teisinė bazė registrų sektoriaus reformai egzistuoja, liktų šie reformos įgyvendinimo darbai: registrų funkcijų atskyrimas, monopolinių paslaugų kainodara, reikalavimų registro paslaugų teikėjams nustatymas ir priežiūros bei ginčų sprendimo apibrėžimas. Labiausiai reformą vykdyti trukdo tai, jog menkai suvokiamas reformos poreikis, trūksta politinės valios (inicijuoti reformą), stiprūs grupių interesai (palaikant ir vykdant reformą).
Įgyvendinus LLRI siūlomą registrų sistemos pertvarką, būtų pašalintos nereikalingos procedūros ir lankymasis įvairiose institucijose, padidėtų registrų funkcionavimo saugumas ir atsakomybė prieš paslaugų naudotojus. Be to, būtų paskatintas informacijos platinimo verslas ir konkurencija jame, mažėtų sąnaudos ir paslaugų įkainiai, mažėtų paskatos vogti informaciją. Po siūlomos reformos įgyvendinimo Lietuva taptų ne sekėja, o lyderiu ir pavyzdžiu kitoms šalims.