Analizė. Dėl valstybinės alkoholio ir tabako kontrolės politikos vykdymo

Tęsdamas darbą ekonominės veiklos reguliavimų srityje, Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo alkoholio ir tabako rinkų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir priežiūros institucijos funkcijas ir pateikė išvadas dėl šios srities tobulinimo. Analizė pateikta 2007 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Ūkio ministerijai bei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai.

Visa analizė – paspaudus nuorodą apačioje
Įžanga
Europos Sąjungoje ir Lietuvoje siekiama geresnio reguliavimo, pagrįsto racionaliai pateisinama administracine kontrole, proporcingais ir tinkamais, kokybiškai administruojamais apribojimais verslui ir vartotojams. Geresnis reguliavimas nereiškia reguliavimo panaikinimo, o reguliavimo peržiūrėjimą ir minimalios administracinės naštos taikymą. Kuo mažesnė našta verslui, tuo mažesnė tos naštos dalis tenka vartotojams.
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos užsakymu Teisės instituto atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvoje veikia 152 verslą reguliuojančios institucijos, kurių funkcijos ir reguliavimo pobūdis labai dažnai yra persidengiantys todėl trukdantys verslui efektyviai veikti.
Alkoholio ir tabako rinka yra vienos iš labiausiai ir detaliausiai reguliuojamų. Visas šios rinkos reguliavimas yra valstybinės alkoholio ir tabako kontrolės politikos dalis, kurios pagrindiniai uždaviniai yra siekti, kad būtų kuo mažiau suvartojama alkoholio ir tabako produktų ir, kad alkoholio ir tabako vartojimas padarytų kuo mažiau žalos.
Šios analizės tikslas yra parodyti, jog pasirinktos valstybės alkoholio ir tabako kontrolės priemonės, veikianti jų įgyvendinimo ir kontrolės sistema sukelia neproporcingų neigiamų pasekmių vartotojams, skaidriai konkurencijai rinkoje ir nepadeda pasiekti įvardintų tikslų.
Medžiagoje bus pristatytos valstybinės alkoholio ir tabako kontrolės politikos tikslai ir institucijos, atsakingos už šių tikslų įgyvendinimą. Toliau aptariamos Valstybinės tabako ir alkoholio tarnybos, atskiros, specializuotos alkoholio ir tabako kontrolės institucijos, funkcijos. Pateikiamos dėl reglamentavimo ir jo įgyvendinimo kylančios problemos ir jų pasekmės. Analizė baigiama išvadomis ir rekomendacijomis, kaip keisti alkoholio ir tabako kontrolės politiką ir jos administravimą.