Analitinė medžiaga „Politinių ir ekonominių grėsmių poveikis socialiniam stabilumui“

Ši medžiaga buvo parengta kaip tyrimo „Lietuvos tauta: būklės ir raidos perspektyvų analizė“ sudedamoji dalis. Šį tyrimą vienerius metus vykdė Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Strateginių studijų centras (SSC) ir Pilietinės visuomenės institutas (PVI). Visa studija baigta rengti 2006 m. kovo mėn. Minėtų organizacijų kvietimu, studiją rengė žinomų Lietuvos istorikų, politologų, sociologų  ir ekspertų grupė.

Šios tyrimo dalies, pavadintos  „Politinių ir ekonominių grėsmių poveikis socialiniam stabilumui“, autorė – dr. Guoda Steponavičienė. Joje aptariamos šios temos:

  1. Socialinės ekonominės raidos tendencijos ir socialinio stabilumo užtikrinimas.
  2. Ar ES „gerovės valstybės“ modelis yra palankus Lietuvos visuomenei?
  3. Kokia turėtų būti Lietuvos politika ES, kad ji būtų palanki Lietuvai?
LLRI pristato originalų G. Steponavičienės parengtos medžiagos tekstą, kuris buvo pateiktas tyrimą koordinuojančioms institucijoms SSC ir PVI.