27-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas. Optimizmo šaukštas pasaldina problemų statinę

Vasario 24 d. LLRI spaudos konferencijoje pristatėme 27-ąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą. Plačiau apie tyrimo rezultatus sužinosite pranešime spaudai „LLRI ekonomikos tyrimas – optimizmo šaukštas pasaldina problemų statinę“ arba atsisiuntę visą tyrimo medžiagą: 27-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas.pdf

IŠVADOS:

· 2010 m. Lietuvos BVP paaugo 1,4 proc., prognozuojama, jog 2011 m. BVP augimas sieks 2,8 proc. Nors Lietuvos ekonomika po truputį atsigauna, ekonomikos augimas vis dar išlieka pakankamai mažas, lyginant su laikotarpiu prieš ekonominį nuosmukį.
· Tyrimo duomenimis, 2010 m. pabaigoje nedarbo lygis šalyje siekė 16,8 proc. Prognozuojama, jog 2011 m. nedarbo lygis vis dar išliks aukštas. 2011 m. pabaigoje darbo neturės apie 15 proc. jo ieškančių darbingo amžiaus asmenų.
· Lietuva 2010 m. jautė didžiųjų eksporto rinkų atsigavimą, augantis eksportas bent iš dalies atsvėrė sumažėjusią vidaus rinkos paklausą. Rinkos dalyvių vertinimais eksportas 2010 m. augo net 17 proc., importas augo apie 14 proc. Spartus eksporto augimas prognozuojamas ir 2011 m. Tiek importas, tiek eksportas Lietuvoje 2011 m. augs apie 13 proc.
· Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenimis, šešėlinė ekonomika Lietuvoje pasiekusi rekordiškai aukštą lygį 2010 m. nemažės ir 2011 m. Rinkos dalyvių vertinimais, 2010 m. šešėlinė ekonomika Lietuvoje artėjo prie trečdalio visos ekonomikos ir sudarė 28 proc. Prognozuojama, jog 2011 m. šešėlinės ekonomikos dalis BVP nesikeis ir taip pat sieks apie 28 proc. BVP. Tyrimo duomenimis, bent dalį savo veiklos šešėlyje 2010 m. vykdė 40 proc. ūkio vienetų, manoma, kad 2011 m. ši dalis siekia 39 proc.
· Viena iš svarbiausių šešėlinės ekonomikos paplitimą lemiančių priežasčių yra mokesčių našta. Rinkos dalyvių vertinimais, mokesčių našta Lietuvoje 2010 m. siekė 36 proc. BVP. 2011 m. mokesčių našta padidės vienu procentiniu punktu iki 37 proc. BVP.
· Tyrimo duomenimis per 2009 ir 2010 m. administracinė našta verslui išaugo apie 4 proc. Didžiausia dalis ekspertų teigė, jog administracinė našta verslui per dvejus metus nepasikeitė. Taigi, rinkos dalyvių nuomone, Vyriausybė kol kas nevykdo pažadų mažinti įmonėms administracinę naštą, verslas šio mažinimo nejaučia.
· Įmonės neskundžia 54 proc. kontroliuojančių institucijų priimamų sprendimų jų atžvilgiu (nors ir nesutinka su sprendimu), nes nesitiki teisingo ginčo sprendimo, nenori sugadinti santykių su kontroliuojančia institucija ir pan. Tai, jog vengiama skųsti, gali rodyti, jog verslą kontroliuojančios institucijos turi papildomų galių paveikti verslą, jeigu įmonės imasi skųsti. Tokia situacija kenkia teisingumui ir verslo kontroliavimo teisėtumui užtikrinti.
· Namų ūkių finansinė padėtis 2011 m. gerės. Vidutinis neto darbo užmokestis Lietuvoje 2010 m. siekė 1540 Lt. Prognozuojama, jog 2011 m. vidutinis neto darbo užmokestis padidės 4 proc. iki 1609 Lt. Tyrimo duomenimis darbo užmokestį 2011 m. didins apie ketvirtadalis visų šalyje veikiančių įmonių (26 proc.).
· Augantis darbo užmokestis iš dalies lems ir didėjančias namų ūkių disponuojamas pajamas ir santaupas. Namų ūkių pajamos 2011 m. augs panašiu tempu kaip ir vidutinis darbo užmokestis, t.y. 6 proc. ir vienam namų ūkio nariui sudarys 961 Lt. Namų ūkių taupymas 2011 m. padidės iki 11 proc. vidutinio namų ūkio disponuojamų pajamų ir sieks 275 Lt namų ūkiui per mėnesį.
· 2011 m. gerės ne tik namų ūkių, tačiau ir įmonių finansinė padėtis. Prognozuojama, jog augs įmonių pelningumas, didės įmonių investuojama pelno dalis. Rinkos dalyviai prognozuoja, jog įmonių pelningumas 2011 m. toliau didės ir sieks beveik 5 proc. Įmonės 2011 m. investuos kiek daugiau nei ketvirtadalį savo pelno.
· Tyrimo duomenimis, vidutinė skolinimosi kainos mažėjimas, kuris tęsėsi nuo 2008 iki 2010 m. sustos, 2011 m. skolintis kainuos panašiai, kaip ir 2010 m. Rinkos dalyvių vertinimais, vidutinė skolinimosi virš 1 m. kaina sieks apie 6,5 proc.