Ar kovos su mokesčių vengimu direktyva nepakenks ES konkurencingumui?

Liepos 12 d. priimta Kovos su mokesčių vengimu direktyva siekiama kovoti su agresyviu tarptautinių korporacijų mokesčių planavimu, pelno mokesčio bazės erozija ir pelno perkėlimo iš vieningos ES rinkos. Direktyva turi būti perkelta į valstybių narių nacionalinę teisę iki 2018 m. gruodžio 31 d. Direktyva tarp kitų priemonių numato:

  • riboti palūkanų atskaitymą  iki  30 proc.  mokesčio  mokėtojo  pajamų  prieš  palūkanų  mokėjimą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) arba iki 1 000 000 EUR  sumos, priklausomai  nuo  to,  kuri  suma  yra  didesnė;
  • apmokestinti persikėlimą;
  • apskaičiuojant pelno mokesčio prievolę neatsižvelgti į  apsimestinius  darinius  ar  jų  grupes,  iš  esmės  sukurtus  vienu  tikslu – gauti mokestinės  naudos – kuris  prieštarauja  kitu  atveju  taikytinų  mokesčių  nuostatų dalykui ar tikslui.

Atkreiptinas dėmesys, kad direktyva veda link mokesčių sistemų harmonizavimo, tačiau šalys visais laikais pasižymėjo mokesčių sistemų skirtumais, kurie yra dalis jų konkurencinio pranašumo. Kitaip tariant, palankūs mokestinai režimai neturėtų būti traktuojami, kaip „nesąžiningi“ ar „nenatūralūs“.

Direktyvos nulemtas mokesčių sistemų harmonizavimas skirtingai paveiks valstybių narių konkurencingumą. Lietuvos atveju, pavyzdžiui, pasikeitę palūkanų atskaitos normatyvai lems mažesnį mokesčių sistemos patrauklumą investuotojams, lyginant su dabartine sistema.

Tiesioginių mokesčių reguliavimas yra laikomas kiekvienos valstybės narės prerogatyva. Todėl galima kelti klausimą, kiek Kovos su mokesčių vengimu direktyva yra suderinama su kapitalo judėjimo ir kitomis pagrindinėmis ES laisvėmis.

Kyla pavojus, kad Kovos su mokesčių vengimu direktyva lems sumažėjusį ES konkurencingumą lyginant su trečiosiomis šalimis, išaugusią administracinę naštą bei padidėjusį „raganų medžioklės“ pavojų (kai mokesčių mokėtojai gali sulaukti kelių, atskirų, nekoordinuotų auditų iš mokesčių administratorių skirtingose šalyse, o įrodinėjimo našta teks būtent mokesčių mokėtojams) .

Visa LLRI paruošta pozicija čia.