Analizė ir faktai. Kryžminio subsidijavimo atvejai valstybės valdomose įmonėse

Valstybės valdomos įmonės (VVĮ) gali veikti bet kokioje ūkio šakoje ir vykdyti bet kokią veiklą. Nėra reglamentuojama, kokią ūkinę veiklą ir kokiu atveju gali vykdyti VVĮ, o kokiu – negali. Tai reiškia, kad taisyklės, kurios reguliuotų VVĮ galimybes užsiimti nauja ūkine, neegzistuoja.

Ne viena VVĮ šalia remiamos veiklos užsiima ir įprastine ūkine veikla. Tai leidžia VVĮ iš remiamos veiklos kryžmiškai subsidijuoti įprastą ūkinę veiklą ir tuo konkuruoti nesąžiningai. Taip iškraipoma konkurencija, o valstybės lėšos naudojamos ne pagal paskirtį.

Netiesioginį kryžminį subsidijavimą gali būti sunku atskirti nuo įprastų veiklos praktikų, masto ekonomijos apraiškų, kitų ekonomiškų, taupančių sprendimų. Grėsmė konkurencijai iškyla tuomet, kai kryžminis subsidijavimas vyksta tarp tos pačios VVĮ vykdomos remiamos ir įprastos ūkinės veiklos.

VVĮ turėtų vykdyti tik remiamą veiklą, o įprastą ūkinę veiklą perduoti kitiems ūkio subjektams. Bet kuriuo atveju VVĮ turėtų vykdyti arba tik remiamą veiklą, arba tik įprastą ūkinę veiklą.

Visą analizę skaitykite čia.