Pozicija. MMA didinimas didintų kainas ir mažintų galimybes įsidarbinti

LLRI išnagrinėjo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ projektą Nr. 19-6734, kuriuo nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 3,72 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 607 eurų.

LLRI savo pozicijoje atkreipia dėmesį į ECB, EK ir TVF raginimus Lietuvai bei į neigiamas MMA didinimo pasekmes:

  • Pasak TVF 2018 m. vykdytos misijos Lietuvoje, siekiant išvengti neigiamų MMA pasekmių darbuotojams ir per didelės naštos darbdaviams, MMA bei VDU santykis neturėtų viršyti 40 proc. Santykiui esant didesniam, kyla grėsmė, kad tam tikros žmonių grupės praras įsidarbinimo galimybes
  • Svarstant didinti MMA, svarbu įvertinti ne tik VDU, bet ir tokius kriterijus, kaip šalies ūkio sektorius, veiklos pobūdis, šešėlinės ekonomikos dydis, infliacija, darbo produktyvumo lygis, MMA gaunančių darbuotojų dalis įvairiuose ekonominės veiklos sektoriuose, nedarbo lygio teritorinis pasiskirstymas ir pan.
  • MMA ir vidutinio darbo užmokesčio (toliau – VDU) santykis yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje ir net 45 Lietuvos savivaldybėse šis santykis viršija 50 proc.
  • MMA didinimas ypač neigiamai atsilieps mažai pelningoms, prastesnėje finansinėje padėtyje esančioms, ar santykinai daug MMA uždirbančių žmonių įdarbinančioms įmonėms (pavyzdžiui, kurioms reikia daugiau nekvalikfikuotos darbo jėgos) ir jų darbuotojams. Daugiau darbuotojų, kuriems mokama MMA, įdarbina būtent tie sektoriai, kuriuose pelningumas yra mažesnis.
  • Dėl MMA kėlimo padidėjusių darbo užmokesčio sąnaudų gali būti sudėtinga į darbo  rinką patekti jaunimui, o taip pat ir įsidarbinti darbo patirties neturintiems ar žemos kvalifikacijos darbuotojams.
  • MMA didinimas gali sulėtinti nedarbo lygio mažėjimą,  ypač tose Lietuvos apskrityse, kuriose  jau dabar ši problema yra aktualiausia.
  • Keliant MMA gali potencialiai didėti dirbančiųjų šešėlinėje darbo rinkoje skaičius.
  • Dėl MMA didėjimo išaugusius darbo užmokesčio kaštus, įmonės linkusios kompensuoti keldamos prekių kainas.
  • Dėl MMA didinimo didėtų nuo šio dydžio priklausomų mokesčių ir įmokų našta (dirbantiesiems pagal verslo liudijimus, ūkininkams, šeimynų dalyviams, bei dirbantiems už MMA nepilnu etatu)

Išsami analizė ir argumentai čia.