Ekspertizė. Ar bus steigiamos specializuotos alkoholio parduotuvės?

LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo projekto Nr. 18-821

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – LRV) siekia pakeisti Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinį veiklos planą (toliau – Planas), patvirtintą LRV 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 217[1], išdėstydama jį nauja redakcija[2].

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) nepritaria siekiui įteisinti bendrinę tabako gaminių pakuotę ir tabako gaminių pardavimą tiesiogiai neprieinamu būdu  (Plano 3-čio priedo priemonė[3], išdėstyta 1.2.1. eilutėje), planams reglamentuoti specializuotų (alkoholio) parduotuvių licencijavimą (Plano 3-čio priedo priemonė išdėstyta 1.2.2. eilutėje) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.

 1. Dėl tabako gaminių pardavimo tiesiogiai neprieinamu būdu

Šiuo metu Lietuvoje veikia griežta tabako kontrolės sistema, todėl prieš įvedant naujus reguliavimus būtina atlikti priimtų priemonių veiksmingumo ex post analizę. Pavyzdžiui, nepaisant to, kad nepilnamečiams yra uždrausta rūkyti, nepilnamečių tabako gaminių vartojimas išlieka aktualia problema. Taip pat būtina atlikti ir siūlomų įdiegti priemonių poveikio vertinimą, ar naujos priemonės neturės neigiamų ir/ ar nenumatytų pasekmių. Būtina įvertinti, ar Projekte siūlomi ekonominės veiklos suvaržymai atitinka tikslingumo, proporcingumo, efektyvumo principus, nurodytus Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme.

 1. Dėl siekio įteisinti bendrinę tabako gaminių pakuotę

Bendrinės tabako pakuotės įteisinimas yra nuosavybės teisių ribojimas, taip būtų užkertamas kelias tabako gamintojų galimybėms informuoti vartotojus apie savo produktą. Tabako gaminių pakuotė yra svarbi gamintojų prekinio ženklo dalis, į kurią yra investuojama. Siūlomas pakuočių suvienodinimas būtų gamintojų nuosavybės – prekinio ženklo apribojimas, kuris sukeltų šias neigiamas pasekmes:

 • Skatins žmones vartoti pigesnius tabako gaminius. Įteisinant visiems tabako gaminiams vienodą bendrinę pakuotę, gamintojai praranda galimybę konkuruoti tarpusavyje naudodami savo prekės ženklą. Kadangi visi pakeliai tampa vienodi, nelieka skirtumo tarp aukštos ir žemos kokybės tabako produktų. Tokiu būdu gamintojams lieka kitas konkuravimo būdas – varžytis savo produkcijos kaina, todėl vartotojai bus linkę pirkti pigesnius tabako gaminius.
 • Būtų sukuriamas precedentas reguliavimui kitose srityse. Lietuva būtų viena pirmųjų šalių Europoje suvienodinusi tabako gaminių pakuotes. Bendrinės pakuotės įvedimas sukurtų precedentą panašių reguliavimų įvedimui bei didinimui kitose srityse, tokiose kaip alkoholio ar kaloringų maisto produktų prekyboje.
 1. Dėl planų reglamentuoti specializuotų (alkoholio) parduotuvių licencijavimą

Planuojama reglamentuoti specializuotų parduotuvių steigimą nepaisant to, kad Lietuvoje prekyba alkoholiniais gėrimais yra viena labiausiai reguliuojamų visoje Europoje. Dar nėra atlikta 2017 m. priimtų priemonių veiksmingumo ex post analizė ir siūlomų įdiegti priemonių poveikio vertinimas. Atkreipiame dėmesį, kad praktiką steigti specializuotas parduotuves taiko mažuma Europos šalių, Lietuvoje pardavimų vietų ribojimai jau yra griežtesni, nei tose šalyse, kurios turi specializuotų parduotuvių sistemas. Nusprendus steigti specializuotas parduotuves Lietuvoje – būtų įvesti patys griežčiausi prekybos alkoholiu apribojimai Europoje ir būtų iššauktos šios neigiamos pasekmės:

  • Mažėtų maisto prekių parduotuvių skaičius. Uždraudus alkoholinius gėrimus pardavinėti kartu su maisto prekėmis – t.y. leidžiant juos pardavinėti tik specializuotose parduotuvėse, kai kurios maisto parduotuvės negalėtų toliau vykdyti veiklos (nes pardavinėti tik maisto produktus taptų nuostolinga). Kadangi fiksuoti kaštai parduotuvėms išliks tie patys, pvz.: patalpų nuomos, atlyginimai ir pan. mažesnėse parduotuvėse gali tekti kelti visų prekių kainas. Tai verstų prekybininkus rinktis: užsidaryti arba tapti specializuotomis alkoholinių gėrimų parduotuvėmis. Abiem atvejais maisto parduotuvių tinklas retėtų, o tai didintų gyventojų laiko ir pinigų sąnaudas transportui.
  • Didėtų paskatos vartoti neapskaitytą alkoholį. Uždraudus toje pačioje parduotuvėje prekiauti alkoholio ir maisto produktais, sumažėtų ne tik maisto prekių parduotuvių, bet ir prekybos alkoholiu vietų. Be to tai mažintų konkurenciją mažmeninėje alkoholinių gėrimų rinkoje, didintų kainas, ir dar labiau didintų paskatas vartoti neapskaitytą alkoholį[4] – įsigytą nelegaliai šešėlyje ir legaliai užsienio šalyse.

LLRI tyrimų duomenimis, nuo 2013 m. iki 2015 m. mažėjo tiek šešėlis stipriųjų gėrimų rinkoje (nuo 32% iki 22%), tiek tolerancija nelegaliems alkoholiniams gėrimams (nuo 29% iki 18%). Tačiau 2017 m. šie rodikliai atitinkamai išaugo iki 24% ir 23%[5].

LLRI tyrimų duomenimis atsirado naujas reiškinys – keliauti į užsienį legaliai apsipirkti alkoholinių gėrimų. Tokiu būdu 16 proc. apklaustųjų įsigijo alkoholinių gėrimų užsienio šalyse: 7 proc. Lenkijoje, 4 proc. Latvijoje, 2 proc. Rusijoje arba Baltarusijoje ir 3 proc. kitose šalyse[6].

Šias abi pasekmes galima sieti su išaugusiais akcizais alkoholiui 2017 m. Įsteigus specializuotas parduotuves sumažės legalios prekybos alkoholiu vietų tinklas. Todėl paskatos įsigyti alkoholinius gėrimus šešėlyje tik išaugs, o tai prieštarautų LRV programai, kuria siekiama sumažinti šešėlį (220 punktas).

 • Nukentėtų smulkusis verslas. Prekių asortimento ribojimas labiausiai paveiktų smulkųjį verslą. Tikėtina, kad stambusis verslas gali lengviau prisitaikyti prie padidėjusių kaštų. O tai reiškia, kad specializuotų parduotuvių (ar net specializuotų skyrių) įvedimas neproporcingai skaudžiai paliestų smulkias, tinklams nepriklausančias parduotuves ir smulkųjį verslą apskritai.

Sąlygų verslui sunkinimas prieštarautų LRV programos prioritetinei krypčiai (skurdo ir regioninės atskirties įveikimui), kuria siekiama didinti žmonių gaunamas pajamas (LRV programos 113 punktas), o darbo vietų mažėjimas skaudžiausiai paliestų vietoves, kuriose ir taip vidutinis darbo užmokestis yra mažiausias, nedarbo lygis – aukščiausias[7]. Tai taip pat prieštarautų LRV siekiui mažinti nedarbą regionuose (LRV programos 118 punktas).

 • Prekybos alkoholiu ribojimai taptų patys griežčiausi Europoje. Lietuvoje alkoholiniais gėrimais laikomi žymiai silpnesni gėrimai (iki 0,5% ar 1,2% stiprumo[8]), todėl nutarus pardavinėti alkoholinius gėrimus tik specializuotose parduotuvėse, ši tvarka būtų pati griežčiausia visoje Europoje. Pavyzdžiui, 2,2 % stiprumo alumi būtų galima prekiauti maisto prekių parduotuvėje bet kurioje Europos šalyje, o Lietuvoje – tik specializuotoje parduotuvėje.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

LRV planuoja įtvirtinti tabako gaminių pardavimą tiesiogiai neprieinamu būdu, bendrinę tabako gaminių pakuotę ir reglamentuoti specializuotų parduotuvių steigimą neatsižvelgusi į neigiamas pasekmes žmonėms ir verslui, todėl siūlome nepritarti Plano 3-čio priedo priemonėms, išdėstytoms 1.2.1.-1.2.2. eilutėse.

Užuot įvedinėjus naujus ribojimus reikia leisti žmogui rinktis.

Rūkymas, alkoholio vartojimas yra žmogaus pasirinkimai, todėl veiksminga rūkymo ir alkoholio vartojimo mažinimo priemonė yra švietimas, informacijos suteikimas, leidžiantis vartotojui priimti informuotą sprendimą.

———————-

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/df289a11c0d311e48799bc57840226ce/OdCwRJLgzd?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=89317aa5-048a-4e18-bc34-833110469112

[2] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e9bc7a5001b211e8a2469c61d7bb0a92

[3] „tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas, siekiant įteisinti bendrinę tabako gaminių pakuotę, reglamentuoti tabako gaminių pardavimą tiesiogiai neprieinamu būdu”

[4] Neapskaitytu alkoholiu laikomi:

 1. legalūs alkoholio produktai atsivežti iš užsienio;
 2. legalūs alkoholio produktai parduodami šešėlyje;
 3. namų gamybos alkoholis,
 4. kontrabanda;
 5. alkoholinių gėrimų klastotės;
 6. surogatinis alkoholis.

[5] Šešėlinės ekonomikos tendencijos Lietuvoje. LLRI, 2017 m. gruodžio 28 d., https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2018/01/–e—-lio-tendencijos.pdf

[6] Šešėlinės ekonomikos tendencijos Lietuvoje. LLRI, 2017 m. gruodžio 28 d., https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2018/01/–e—-lio-tendencijos.pdf

[7] Atlyginimai, nedarbas ir socialinės pašalpos gavėjai – skirtumai tarp savivaldybių, LLRI (https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2017/07/PB-soc-invest.pdf )

[8] Tūrinė etilo alkoholio koncentracija.