Ekspertizė. Kaip sumažinti didelių industrinių vartotojų išlaidas elektrai?

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išanalizavo Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo „Dėl regioninės investicinės valstybės pagalbos teikimo strateginiuose technologinės plėtros objektuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas) ir teikia šias pastabas ir pasiūlymus.

Sutinkame, kad aukšta elektros energijos kaina yra kliūtis daug elektros energijos naudojantiems verslams. Mokėjimai už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP) yra reikšminga elektros energijos kainos dalis, o svarbiausia, VIAP atsiranda dėl valstybės politikos. Todėl valstybės įsikišimas mažinant VIAP naštą vartotojams yra teigiamas žingsnis.

Tačiau atkreipiame dėmesį į šiuos faktus.

Pirma, elektros energija visiems daug energijos suvartojantiems vartotojams Lietuvoje atsieina brangiai. Pagal Eurostat 2015 m. duomenis, nuo 70 GWh iki 150 GWh suvartojantiems industriniams vartotojams elektros energija atsiėjo santykinai brangiai, ypač jei lyginti su šalimis regione: Estija, Lenkija, Skandinavijos šalimis.

1

Antra, aukšta elektros energijos kaina Lietuvoje atsiranda ne dėl rinkos kainų, o dėl santykinai aukštų mokesčių ir rinkliavų (Lietuvos atveju – VIAP naštos) stambiesiems vartotojams. Eurostat duomenys (žr. žemiau) vienareikšmiškai rodo, kad praktiškai visose Europos šalyse stambiesiems vartotojams mokesčių rinkliavų kaštai vienai kilovatvalandei atsieina mažiau, nei stambiems.

Žinoma, tai nereiškia, kad gyventojai subsidijuoja elektros energiją įmonėms ar pan. Tiesiog mokesčių ir rinkliavų kainodara atsižvelgia į vartotojo dydį, gali būti, kad pvz., pačių vartotojų pagamintai elektros energijai nėra taikomos tam tikros rinkliavos. Sekant šia logika Lietuvoje būtų galima netaikyti VIAP vartotojo savo reikmėms pasigamintai elektros energijai, ar bent taikyti mažesnį VIAP tarifą.

Siekiant sumažinti mokėjimus už naudojimąsi elektros tinklais, būtų galima stambiems vartotojams sudaryti palankias galimybes jungtis tiesiai prie perdavimo tinklo (ir nesinaudoti skirstymo tinklais), nesudaryti kliūčių kurti ir naudotis paties vartotojo susikurta infrastruktūra.

2

Todėl siūlome įpareigoti Energetikos ministeriją kartu su šiuo Projektu paruošti atitinkamus teisės aktų projektus, kurie leistų sumažinti didelių industrinių vartotojų išlaidas elektros energijai.