28-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas. Lietuvos ekonomika: bėgimas su kliūtimis – šešėlis, nedarbas ir bloginamos verslo sąlygos

Liepos 25 d. LLRI spaudos konferencijoje pristatėme 28-ąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą. Plačiau apie tyrimo rezultatus sužinosite atsisiuntę visą tyrimo medžiagą: 28-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas.pdf
IŠVADOS
  • BVP Lietuvoje 2011 ir 2012 m. augs sparčiau, kainos kils greičiau, o nedarbas mažės lėtai. Prognozuojama, kad BVP augimas ir nedarbo lygis 2011 m. sieks atitinkamai 4,9 ir 14,6 proc., o 2012 m. – 4,6 ir 12,8 proc.
  • Eksportas Lietuvos ekonomikai išlieka svarbus. 2011 m. eksporto augimas sieks 17 proc., 2012 m. – 14 proc. Didėjančias eksporto ir importo apimtis iš dalies lemia importo ir eksporto kainų augimas.
  • Šešėlinė ekonomika Lietuvoje 2011 m. auga 1 proc. punktu, dideli šešėlio mastai prognozuojami ir 2012 m. Šešėlis 2011 m. sudarys 29 proc. BVP., 2012m. – 27 proc. Bent dalį savo veiklos šešėlyje 2011 m. vykdo net 45 proc. ūkio vienetų.
  • Cigarečių, alkoholio, degalų ar kitų prekių kontrabanda sudaro 35 proc. šešėlinės ekonomikos, neoficialus darbo užmokestis mokamas „vokeliuose“, nelegalus darbas – 23 proc., prekių ir paslaugų teikimas nesumokant mokesčių, ekonominės veiklos slėpimas – 21 proc., prekyba nelegaliomis prekėmis (neįskaitant kontrabandinių prekių) ir paslaugomis sudaro 12 proc. šešėlio.
  • Namų ūkių finansinė situacija gerės. Vidutinis darbo užmokestis bei namų ūkių pajamos ir santaupos augs tiek 2011 m., tiek 2012 m. Vidutinis neto darbo užmokestis 2011 m. augs 4 proc., 2012 m. – 5 proc. Vidutinės namų ūkių pajamos 2011 ir 2012 m. augs atitinkamai net 11 ir 7 proc. Prognozuojamas spartesnis už vartotojų kainų augimą namų ūkių pajamų didėjimas rodo didėsiančią namų ūkių perkamąją galią.
  • 2011 m. ir 2012 m. gerės įmonių finansinė padėtis, augs įmonių pelningumas, didės įmonių investuojama pelno dalis. Įmonių pelningumas 2011 m. metais sieks 4,7 proc., o 2012-aisiais padidės iki 5,3 proc.
  • Siekiant didinti Lietuvoje veikiančių įmonių investicijas, mažinti nedarbą, skatinti ekonomiką, reinvestuojamas pelnas turi būti apmokestinamas nuliniu pelno mokesčio tarifu. Taip teigia 67 proc. Lietuvos ekonomikos tyrimo dalyvių.
  • Trys ketvirtadaliai tyrimo dalyvių teigia, jog verslo sąlygos Lietuvoje nuo 2009 m. negerėjo. Tai rodo, jog užsibrėžtas tikslas ekonomikos nuosmukio laikotarpiu gerinti verslo sąlygas, nebuvo pasiektas, verslas proveržio šioje srityje nepajautė.
  • Skolintis Lietuvoje 2011 m. bus kiek pigiau nei 2010-aisiais, skolinimasis nežymiai pabrangs 2011-aisiais metais. Palūkanų normos dinamiką artimiausiu metu Europoje lems tai, kaip sparčiai Europos centrinis bankas (ECB) didins nustatomą palūkanų normą.