Faktai ir analizė. Kaip pagreitinti prisijungimą prie elektros tinklų?

foto elektrai

Lietuvoje prisijungimą prie elektros energijos tinklų labiausiai komplikuoja servitutų nustatymo procesas, viešieji pirkimai ir ilgai trunkančios operatoriaus atliekamos procedūros.

Pasaulio Banko „Doing Business 2016“ tyrimo duomenimis, nauji vartotojai Lietuvoje  privalo pereiti 6 skirtingas procedūras, trunkančias 95 dienas. Priklausomai nuo prijungimo darbų vertės ir sudėtingumo, šis procesas gali būti dar ilgesnis.

Išanalizavęs dabartinį prisijungimo prie elektros energijos tinklų procesą Lietuvoje ir įvertinęs problemas, su kuriomis susiduria būsimi elektros energijos vartotojai, Lietuvos laisvosios rinkos institutas pateikia pasiūlymus, kurie padėtų pagreitinti prisijungimo procesą ir pagerintų Lietuvos poziciją „Doing Business“ indekse:

  1. Sutrumpinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo terminą, kai prijungimo projektą paruošė operatorius.
  2. Numatyti „fast-track“ procedūrą, kuria naujam nebuitiniam elektros vartotojui būtų suteikiama galimybė pačiam atlikti prijungimo darbus ir apmokėti visas prijungimo sąnaudas.
  3. Nustatyti trumpesnį sutarties pasirašymo atidėjimo terminą vykdant viešuosius pirkimus.
  4. Sutrumpinti su servitutų nustatymu susijusius terminus.
  5. Atsisakyti VEI patikrinimų dubliavimo.

Įgyvendinus šiuos pasiūlymus, kitąmet Lietuva „Doing Business“ prisijungimo prie elektros tinklų srityje galėtų pakilti iš 54 į 22 vietą, o bendrame reitinge – iš 20 į 16 vietą.

Tyrimą atsisiųsti galite čia.