Mokesčiai nuo atlyginimo

mokesciai nuo VDU


MOKESČIAI NUO ATLYGINIMO

Iš viso nuo atlyginimo yra skaičiuojami ir mokami keturi mokesčiai:

  • gyventojų pajamų mokestis (GPM);
  • privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka;
  • valstybinio socialinio draudimo („Sodros“) įmoka;
  • įmoka į Garantinį fondą.

Darbuotojo mokami mokesčiai yra išskaičiuojami iš atlyginimo „ant popieriaus“, o darbdavio mokami mokesčiai – priskaičiuojami prie atlyginimo „ant popieriaus”. Todėl tikrasis žmogaus atlyginimas, įvertinus visus mokamus mokesčius (t. y. visa darbo vietos kaina), yra didesnis nei jo atlyginimas „ant popieriaus“.

Kartais išgirstame teigiant, kad darbdavio mokami mokesčiai – ne žmogaus atlyginimo dalis. Tačiau toks teiginys, kaip ir pats mokesčių skirstymas į darbuotojo ir darbdavio, yra klaidinantis. Dar 1949 m. žymus ekonomistas Ludwig von Mises rašė, kad „Nesvarbu, kokios valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatos, galiausiai šis apmokestinimas tenka darbuotojui, ne darbdaviui“. Taigi, nors teisine prasme darbdavys moka darbdavio įmokas „Sodrai“, ekonomine prasme tikrasis jų mokėtojas yra darbuotojas.


MOKESČIŲ NUO ATLYGINIMO DYDIS

Toliau pateikiame, kokio dydžio mokesčiai yra mokami nuo atlyginimo:

  • darbuotojas moka 15% GPM, 6% PSD įmoką ir 3% „Sodros” įmoką;
  • darbdavys moka 27,98% „Sodros” įmoką, 3% PSD įmoką ir 0,2% įmoką į Garantinį fondą. Dažnai teigiama, kad darbdavio „Sodros” įmoka sudaro 30,98%, tačiau į šį skaičių įeina 3 procentinių punktų PSD įmoka, kuri yra pervedama į PSD fondą.

NEAPMOKESTINAMAS PAJAMŲ DYDIS

Lietuvoje yra taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), todėl mažiau uždirbantys gyventojai moka GPM nuo mažesnės sumos, nei visas atlyginimas „ant popieriaus“.

NPD yra skaičiuojamas pagal šią formulę:
Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 310 – 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 380 EUR).


PAVYZDYS. MOKESČIAI NUO MINIMALAUS ATLYGINIMO

Paskaičiuokime, kiek mokesčių sumokama nuo minimalaus atlyginimo, kuris „ant popieriaus“ sudaro 380 EUR.

NPD = 310 – 0, 5 x (380 – 380) = 310 EUR
GPM = (380 – 310) x 0,15 = 10,50 EUR
PSD = 380 x 0,06 + 380 x 0,03 = 34,28 EUR
„Sodros“ įmoka = 380 x 0,03 + 380 x 0,2798 = 117,72 EUR
Įmoka į Garantinį fondą = 380 x 0,002 = 0,76 EUR

Atlyginimas „į rankas“ = 380 – 10,50 – 22,80 – 11,40 = 335,30 EUR
Visa darbo vietos kaina = 380 + 11,40 + 106,32 + 0,76 = 498,48 EUR
Mokesčiai nuo atlyginimo per mėnesį = 498,48 – 335,30 = 163,18 EUR
Mokesčiai nuo atlyginimo per metus = 163,18 x 12 = 1958,16 EUR
Mokesčiai nuo visos darbo vietos kainos = 163,18 / 498,48 = 32,7 %


PAVYZDYS. MOKESČIAI NUO VIDUTINIO ATLYGINIMO

Dar vienas pavyzdys – vidutinis atlyginimas, kuris „ant popieriaus“ 2016 m. sudarė 770,80 EUR.

NPD = 310 – 0, 5 x (770,80 – 380) = 114,60 EUR
GPM = (770,80 – 114,60) x 0,15 = 98,43 EUR
PSD = 770,80 x 0,06 + 770,80 x 0,03 = 69,37 EUR
„Sodros“ įmoka = 770,80 x 0,03 + 770,80 x 0,2798 = 238,79 EUR
Įmoka į Garantinį fondą = 770,80 x 0,002 = 1,54 EUR

Atlyginimas į rankas = 770,80 – 98,43 – 46,25 – 23,12 = 603 EUR
Visa darbo vietos kaina = 770,80 + 23,12 + 215,67 + 1,54 = 1011,13 EUR
Mokesčiai nuo atlyginimo per mėnesį = 1011,13 – 603 = 408,13 EUR
Mokesčiai nuo atlyginimo per metus = 408,13 x 12 = 4897,56 EUR
Mokesčiai nuo visos darbo vietos kainos = 408,13 / 1011,13 = 40,4 %


SUŽINOK DAUGIAU

Apie projektą www.mokumokescius.lt
Kaip paskaičiuojamas asmeninis kasos kvitas už sumokėtus mokesčius?
Kaip skaičiuojama asmeninė laisvės nuo mokesčių diena?
Kokie yra mokesčiai Lietuvoje?
Kur panaudojami mokesčiai?