Įvadas

Jau ketvirtą kartą įvertinome Lietuvos savivaldybių veiklą ir pristatome Lietuvos savivaldybių indeksą 2014.

Lietuvos savivaldybių indeksas – vertybinis indeksas, matuojantis žmonių ekonominę laisvę savivaldybėse. Būtent laisvė veikti yra pagrindinė gerovės prielaida, todėl indekse geriau vertinamos savivaldybės, kurios užtikrina žmogaus laisvę rinktis, skatina privačią iniciatyvą, kuria palankias verslo sąlygas, taupo išteklius ir veikia skaidriai. Manome, kad savivaldybė savo sprendimais gali sukurti palankias gyvenimo ir investavimo sąlygas net ir tuomet, kai neturi išskirtinių sąlygų ar išteklių.

Remiantis indekso vertybėmis ideali savivaldybė:

  • taupo mokesčių mokėtojų pinigus, gyvena pagal savo pajamas, skaidriai naudoja biudžeto lėšas;
  • savo veikla neriboja vartotojų pasirinkimo, skatina konkurenciją tarp paslaugas teikiančių įmonių ar įstaigų;
  • mažina mokesčių naštą, užtikrina palankias sąlygas verslui;
  • efektyviai valdo turimą turtą ir parduoda tą turtą, kuris nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti;
  • atsisako nebūtinų, nepirminių savo funkcijų;
  • savo funkcijoms vykdyti pasitelkia efektyviau veikiantį privatų sektorių;
  • mažina administracinę ir biurokratinę naštą.

Indeksas sudarytas remiantis įvairiais savivaldybės veiklą apibūdinančiais rodikliais dešimtyje sričių: komunalinis ūkis, transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, investicijos, mokesčiai, turto valdymas, administracija, biudžetas. Kiekviena sritis sudaryta iš rodiklių, kuriems savivaldybė gali daryti tiesioginę įtaką savo sprendimais. Pastarųjų reikšmės įvertinamos balais nuo 0 iki 100, taip išrikiuojant savivaldybes nuo geriausios iki blogiausios.

Kiekvienais metais šis indeksas sulaukia didelio susidomėjimo. Gauname tiek pagyrimų, tiek pastabų ar pasiūlymų. Siekdami vis geresnio rezultato stengėmės atsižvelgti į išsakytas nuomones ir visapusiškai pagerinti leidinį. Per pastaruosius kelis metus bendradarbiaudami su savivaldybėmis patobulinome ir patikslinome apie penktadalį naudojamų indikatorių. Vieni rodikliai buvo išimti, atsirado nauji – geriau savivaldybės veiklos rezultatus atspindintys – indikatoriai. Tokie pokyčiai leidžia objektyviau įvertinti savivaldybes, tačiau atima galimybę tiesiogiai lyginti savivaldybių užimamas vietas su ankstesniais metais. Šiemet atnaujinome ir leidinio dizainą, kuris, tikimės, padės nepaklysti tarp daugybės indekse naudojamų duomenų.

Dėkojame Lietuvos savivaldybėms, teikusioms duomenis, ir visiems prisidėjusiems prie šio indekso rengimo.

Laurynas Rekašius

Lietuvos savivaldybių indekso tyrimo vadovas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas