Ugnius Trumpa paskirtas naujuoju LLRI vadovu

Šiandien, lapkričio 23 d. Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) neeilinis visuotinis susirinkimas išrinko Ugnių Trumpą LLRI prezidentu. Rūta Vainienė ir Guoda Steponavičienė paskirtos viceprezidentėmis. Tokį siūlymą pateikė Elena Leontjeva, iki šiol vadovavusi institutui.

 

Pradėjęs dirbti institute 1996 m., U. Trumpa inicijavo ir vadovavo instituto projektui, kuriuo buvo siekiama naikinti verslo suvaržymus ir mažinti biurokratiją. Ši iniciatyva po kelerių metų tapo žinoma kaip verslo dereguliavimo judėjimas ir sulaukė pritarimo visuomenėje bei valdžios institucijose. 2000 m. buvo įkurtos Saulėlydžio ir Saulėtekio komisijos, o U. Trumpa pakviestas vadovauti Saulėtekio komisijos grupei, sudarytai gerinti verslo sąlygas.

 

U. Trumpa taip pat kuruoja instituto darbus korupcijos mažinimo srityje, yra neetatinis Pasaulio banko patarėjas antikorupciniais klausimais. U. Trumpa turi Maskvos M. Lomonosovo Universiteto filosofijos magistro laipsnį ir Vilniaus Universiteto ekonomisto diplomą. Iki šiol U. Trumpa ėjo LLRI viceprezidento pareigas.

 

Elena Leontjeva ketina atnaujinti LLRI tarybą ir dalyvauti jos veikloje, daugiau laiko skirti kūrybai, toliau prisidėti prie svarbiausių instituto iniciatyvų.

 

Prieš vienuolika metų E. Leontjeva kartu su penkiais bendraminčiais įkūrė Lietuvos laisvosios rinkos institutą, o 1993-iais buvo išrinkta jo prezidente. Per jos vadovavimo metus LLRI, teikdamas siūlymus ir dalyvaudamas įstatymų kūrimo procese, padėjo sukurti kapitalo rinkos teisinius pamatus, Lito patikimumo įstatymu įtvirtinti valiutų tarybos modelį, įdiegti viešą bankų atskaitomybę ir skaidresnius veiklos principus. Institutas taip pat parengė mokesčių koncepciją, kuri leido pagerinti oficialią mokesčių politiką, paruošė dirvą perėjimui prie privačios pensijų sistemos ir Pensijų fondų įstatymo priėmimui.

 

11-asis instituto gimtadienis ir naujojo prezidento paskyrimas bus paminėtas šiandien Vilniaus rotušėje organizuojamame renginyje „Laisvosios rinkos misija tęsiasi“. Šio renginio garbės svečias – jo Ekscelencija Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, taip pat dalyvaus ir kalbės Seimo nariai Andrius Kubilius ir Kęstutis Glaveckas, AB „Utenos trikotažas“ generalinė direktorė Nijolė Dumbliauskienė ir kiti svečiai.