Pranešimas spaudai: LLRI kviečia dalyvauti esė konkurse „Laisvės studijos“

Lietuvos laisvosios rinkos institutas kviečia visus studentus dalyvauti esė konkurse „Laisvės studijos“. Šių metų rašinių konkurso tema – konkurencija.

 

Nuo 2003 metų LLRI organizuojamas konkursas kasmet sulaukia įdomių išskirtinių darbų. Praėjusiais metais dalyviai buvo kviečiami panagrinėti tikrąsias ekonominės krizės priežastis, o šiais, visi besidomintys ekonomika, jau nuo balandžio mėnesio pradžios kviečiami rašyti ir siųsti darbus apie konkurencijos sampratą.

 

LLRI viceprezidentas Giedrius Kadziauskas sako, kad šių metų rašinio konkurso tema pasirinkta neatsitiktinai. Konkurencija dažnai suvokiama klaidingai, iš to seka itin daug veiksmų ir sprendimų, kur po konkurencijos gynimo priedanga slypi didžiausi konkurencijos iškraipymai ir ribojimai.

 

„Visuotinai sutariama, kad konkurencija versle padeda vartotojui gauti geriausią produktą ir paslaugą, o visuomenei garantuoja efektyviausią išteklių pasiskirstymą. Tačiau čia pat skelbiama, kad konkurencijos neturėtų būti teikiant švietimo paslaugas, ji žalinga kultūroje ar kenkia, kuomet tai yra asmeninio gyvenimo pamatas. Valdžios politika iš vienų gyvenimo sričių konkurenciją stumia, o kitose skatina ir saugo. Šio konkurso tikslas – atskleisti ar yra, ir kokia gi valdžios rolė saugant nuo konkurencijos ir skatinant ją“, – teigia LLRI viceprezidentas.

 

Dalyvauti „Laisvės studijų“ konkurse kviečiami ne tik studentai, bet ir savarankiškai neformaliai studijuojantys asmenys, visi, ne jaunesni kaip 17 metų amžiaus ir darbo užbaigimo metu neturintys mokslinio daktaro laipsnio. Studentai taip pat gali pateikti darbus, kurie yra atlikti kaip referatai, kursiniai darbai ar straipsniai, bet buvo rengti ar publikuoti ne anksčiau kaip 2009 m. rugsėjo 1 d. Darbus konkursui galima atsiųsti iki 2010 m. rugsėjo 1 d.

 

Institutas laukia darbų iki dešimties puslapių siūloma arba pačių sugalvota tema. Siūlomos darbų temos:

· Šiandieninės konkurencijos politikos kritika iš austrų ekonominės mokyklos perspektyvos;

· Konkurencija kaip supančio pasaulio duotybė pagal Friedrich A. Hayek ir Liudvig von Mises;

· Monopolinės kainos atsiradimo klausimas pagal Liudvig von Mises ir Murray N. Rothbard;

· Intelektinės nuosavybės apsauga ir konkurencija.

Darbus vertins kompetentinga komisija, o geriausių darbų autoriai bus apdovanoti piniginiais prizais. Laimėtojai bus paskelbti rugsėjo mėnesį.

Projekto rėmėjas AB „Ūkio bankas“.

 

Apie LLRI

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) yra privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Instituto siekis – padėti įgyvendinti bendrus Lietuvos žmonių interesus, kurie geriausiai gali būti realizuojami laisvoje rinkoje, kai be jokių privilegijų, protekcijų ar apribojimų kiekvienas individas savo tikslų siekia tarnaudamas visuomenei, o ne pasitelkdamas valstybės aparatą. LLRI atlieka tyrimus svarbiais ekonomikos ir jos politikos klausimais, rengia įstatymų ir jų projektų ekspertizes bei padeda valdžios institucijoms patardamas, kaip geriau įtvirtinti laisvosios rinkos principus Lietuvoje. Švietėjiški darbai yra neatsiejama instituto veiklos sritis. LLRI remia privatūs asmenys, įmonės, tarptautiniai fondai ir organizacijos.

Aktyviai veikiantis Lietuvos laisvosios rinkos institutas yra laisvosios rinkos idėjų sklaidos lyderis Lietuvoje ir viena seniausių dešiniosios pakraipos nevyriausybinių organizacijų visoje Europoje. LLRI taip pat buvo pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje įsteigta institucija, teikianti nepriklausomą ekonominės politikos analizę ir rekomendacijas.

 

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

Gerūta Ramonaitė

LLRI sekretorė

Tel: (5) 252 62 55,

El. paštas: geruta@lrinka.lt