Pranešimas spaudai: 5-asis LLRI rašinio konkursas „LAISVĖS STUDIJOS“ skiriamas M.N. Rothbard‘ui

Lietuvos laisvosios rinkos institutas skelbia penktąjį rašinio konkursą „Laisvės studijos“ ir šį kartą kviečia šalies studentus ir jaunimą nagrinėti laisvės idėjas remiantis amerikiečių ekonomistu Murray N. ROTHBARD (1926-1995). LLRI tikisi, kad šis rašinio konkursas paskatins tradiciją Lietuvos aukštosiose mokyklose nagrinėti asmens laisvę kaip reiškinį, kurį būtina suprasti aiškinantis socialinius ir ekonominius visuomenės dėsnius.

Pasak LLRI prezidento Remigijaus Šimašiaus, šių metų rašinio konkursui pasirinktas autorius, kuris akademinį jaunimą turėtų sudominti nagrinėjamų temų gilumu, o kartu ir platumu, novatorišku požiūriu, patraukliu stiliumi.

„Rothbard, nors ir nėra pats populiariausias ekonomikos „mainstreeme“, tačiau yra viena svarbiausių figūrų austrų ekonomikos mokyklai. 20 amžiaus antroje pusėje JAV būtent su jo užsidegimu ir darbais, ne mažiau nei su L. Mises moksline veikla bei F. Hayek darbais ir jo gauta Nobelio premija, yra labiausiai susijęs austrų ekonomikos mokyklos atgimimas ir išsiplėtojimas“, – sako R. Šimašius.

Dalyvauti „Laisvės studijų“ konkurse kviečiami ne tik studentai, bet ir savarankiškai neformaliai studijuojantys asmenys, visi, ne jaunesni kaip 17 metų amžiaus ir darbo užbaigimo metu neturintys mokslinio daktaro laipsnio. Studentai taip pat gali pateikti darbus, kurie yra atlikti kaip referatai, kursiniai darbai ar straipsniai, bet buvo rengti ar publikuoti ne anksčiau kaip 2007 m. rugsėjo 1 d. Darbai konkursui laukiami iki 2008 m. liepos 14 d.

„Ankstesnių konkursų rezultatai parodė, kad jauni žmonės turi įdomių minčių, tačiau dažnai jų neišplėtoja, todėl kviečiam nesibaiminti naujai ir netradiciškai žvelgti į problemas, rinktis neįprastas temas. Tikimės darbų, kuriuose studentai pateiks kritinį savo mąstymą, pateiks požiūrio pateikimo naujumą ir nuoseklumą ir remdamiesi autoriumi 10 puslapių, išdėstys baigtinę savo poziciją tam tikrais klausimais“, – R. Šimašius.

Šiais metais konkurso dalyviai gali rašyti savo pasirinkta tema arba pasirinkti temą, kurią sufleruoja M.N. Rothbard darbai. Temų sąrašas:

– Mokesčių sistema ir jos teisingumas;

– Prigimtinė teisė;

– Etika ir ekonomika;

– Ekonominės minties istorija;

– Pinigų gamyba rinkos sąlygomis ir pinigų politika;

– Konkurencija ir monopolijos;

– Visuomenės santykių pažinimo ir tyrimo metodai.

Darbus vertins kompetentinga komisija, o geriausių darbų autoriai bus apdovanoti. Laimėtojai bus paskelbti rugsėjo mėnesį. Konkurso rėmėjas „Ūkio bankas“, šių metų prizinis fondas – 6000 litų.

Apie autorių

Rothbard niekada nevengė imtis pačių aštriausių ir sudėtingiausių temų, visada drįso kvestionuoti nusistovėjusias tiesas ir mesti iššūkį autoritetams. Net ir savo bendražygiams libertarams ar žymiausiems laissez faire atstovams ekonomikoje (ir amžininkams, ir jau išėjusiems). Rothbard kritiškai analizavo ne tik laisvosios rinkos oponentą Keynes, bet ir Bentham, Smith, J.S. Mill, M. Friedman darbus. Rothbard temos labai plačios, pradedant ekonomikos teorija ir ekonomikos aktualijų nagrinėjimu, pratęsiant ekonomikos istorija, ekonominės minties istorija ir, galiausiai, teisės filosofija, etika. Žavi tai, kaip visos šios temos puikiai integruojasi Rothbard moksliniuose bei poleminiuose darbuose apie žmogiškąją veiklą.

Daugiau informacijos apie konkursą rasite instituto internetiniame puslapyje www.lrinka.lt „Studijuojantiems“.

Apie LLRI

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) yra privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Instituto siekis – padėti įgyvendinti bendrus Lietuvos žmonių interesus, kurie geriausiai gali būti realizuojami laisvoje rinkoje, kai be jokių privilegijų, protekcijų ar apribojimų kiekvienas individas savo tikslų siekia tarnaudamas visuomenei, o ne pasitelkdamas valstybės aparatą. LLRI atlieka tyrimus svarbiais ekonomikos ir jos politikos klausimais, rengia įstatymų ir jų projektų ekspertizes bei padeda valdžios institucijoms patardamas, kaip geriau įtvirtinti laisvosios rinkos principus Lietuvoje. Švietėjiški darbai yra neatsiejama instituto veiklos sritis. LLRI remia privatūs asmenys, įmonės, tarptautiniai fondai ir organizacijos.

Aštuonioliktus metus aktyviai veikiantis Lietuvos laisvosios rinkos institutas yra laisvosios rinkos idėjų sklaidos lyderis Lietuvoje ir viena seniausių dešiniosios pakraipos nevyriausybinių organizacijų visoje Europoje. LLRI taip pat buvo pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje įsteigta institucija, teikianti nepriklausomą ekonominės politikos analizę ir rekomendacijas.

 

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

Laura Dabulytė

LLRI komunikacijos vadovė

Tel: (5) 252 62 63,

El. paštas: Laura@lrinka.lt