Paskelbtas LLRI konkurso „Laisvės studijos“ nugalėtojas

Siekdamas gilinti socialinių ir ekonominių visuomenės gyvenimo dėsnių supratimą, Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) 2004 m. sausio mėnesį buvo paskelbęs laisvarinkiško rašinio konkursą „Laisvės studijos“. Šio konkurso tikslas – paskatinti tradiciją Lietuvos aukštosiose mokyklose giliau nagrinėti socialines ir ekonomines problemas, ieškoti, kaip šių problemų sprendimas gali padėti laisvos visuomenės raidai.

 

Konkursui buvo pateikti devyni darbai įvairiomis temomis – teisės, ekonomikos, komunikacijos. Komisija, įvertinusi visus darbus, I vietos nugalėtoju paskelbė Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studento Giedriaus Miliausko darbą „Valstybės reguliavimas ir namų ūkių pajamos Lietuvoje 1993-2002 metais“. Darbo tema pasirinkta įdomiai, darbas drąsus, struktūriškas, keliamos naujos idėjos ir drąsiai bei pagrįstai taikomi nepopuliarūs tyrimo metodai.

 

Tai ne pirmoji švietėjiška LLRI iniciatyva. Jau ketvirtus metus LLRI dėsto semestro kursą „Kapitalizmas ir laisvė“, kuriuo siekiama įtvirtinti laisvės kaip dalyko, kuris reikalauja gilaus žmonių supratimo, dėstymo tradiciją. Kursą lankė Vilniaus universiteto Komunikacijos, Teisės ir Ekonomikos fakultetų, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Tarptautinės aukštosios vadybos (ISM) mokyklos studentai.

 

Nugalėtojo konkursinis darbas skelbiamas LLRI interneto svetainėje.

 

***

Giedrius Miliauskas „VALSTYBĖS REGULIAVIMAS IR NAMŲ ŪKIŲ PAJAMOS LIETUVOJE 1993-2002 METAIS“, ekonomikos bakalauro darbas, 2004  (PDF, 77 pgs. / 684,5 KB)