LLRI žinomumas išaugo, o pasitikėjimas ir pritarimas viršija 50 proc.

2011 m. balandžio 26-30 d. bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko reprezentatyvų gyventojų nuomonės tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, ar Lietuvos žmonės žino ir kaip vertina Lietuvos laisvosios rinkos institutą (LLRI). Tyrimo metu buvo apklausti 1002 gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus iš visos Lietuvos. Tyrime naudotas Omnibus metodas.

Palyginti su 2003 m. atliktos apklausos duomenimis, institutą žinančiųjų dalis padidėjo: apie LLRI girdėję teigė 48 proc. (2003 m. 37 proc.) apklaustųjų.

56 proc. apklaustųjų, žinančių LLRI, nurodė pasitikintys LLRI kaip nepriklausoma profesionalia institucija: 7 proc. atsakė pasitikintys, 49 proc. – greičiau pasitikintys. Palyginti su pasitikėjimu kitomis Lietuvos institucijomis, institutas užima aukštą poziciją.

Dauguma tyrimo dalyvių (61 proc.) nurodė, kad pamatę ar išgirdę instituto ekspertų komentarą jį perskaito ar išklauso (14 proc. – dažniausiai, 47 proc. – kartais).

58 proc. apklaustųjų, išgirdę LLRI atstovų pasisakymą, jam pritaria (3 proc. – visada, 55 proc. – dažniausiai). Tik 21 proc. respondentų atsakė nepritariantys (18 proc. – dažniausiai, 3 – proc. visada).

Dėkojame UAB „Spinter tyrimai“, nemokamai atlikusiai šį tyrimą.