LLRI skelbia rašinio konkursą, skiriamą prancūzų ekonomisto F. Bastiato darbams

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) skelbia ketvirtąjį rašinio konkursą „Laisvės studijos“, kurio tikslas – skatinti studentus ir jaunimą nagrinėti laisvės idėjas ir galimybes jas įgyvendinti šiandieninėje visuomenėje.

Šiemet konkursas skiriamas žymaus prancūzų ekonomisto, publicisto ir politiko Frederiko Bastiato (Frederic Bastiat) darbų analizei. Konkurso dalyviai kviečiami susipažinti su Bastiato darbais „Žvakdarių peticija“, „Kas matoma ir kas nematoma“, „Įstatymas“, „Valstybė“, „Nuosavybė ir įstatymas“, „Teisingumas ir brolybė”, „Kliūtis – priežastis”, „Ekonominis pavergimas“ ir „Principų konfliktas“ ir parašyti esė, kuriame būtų atspindėtos, plėtojamos, taikomos ar polemizuojamos idėjos, išreikštos viename ar keliuose iš šių Frederiko Bastiato darbų. Visi LLRI rašinio konkursui reikalingi Bastiato darbai yra LLRI bibliotekoje ir publikuojami internete adresu http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/skaitiniai/knygos_lietuviu_kalba/4108.

Frederikas Bastiatas (1801-1850) yra klasikinės politinės ekonomijos (Adam Smith) ir prancūzų ekonomistų (R. J. Turgo, J. B. Say) idėjų tęsėjas ir puoselėtojas, laissez fairedoktrinos gynėjas. Artimas R. Cobden’o ir J. Brihtfo – Manchesterio ekonominės mokyklos idėjinių vadų ir „free-trade“ sąjūdžio Anglijoje įkvėpėjų – bendražygis. Kartu su jais F. Bastiatas teoriškai pagrindė merkantilistinės sistemos išardymą Europoje, kai 1860 m. Cobdeno sutartimi Anglija ir Prancūzija panaikino visus tarpusavio prekybos draudimus. Išsamiausiai F. Bastiato teoriniai ekonomikos teiginiai buvo išplėtoti darbe Harmonies Économiques (anglų k. – Economic Harmonies), kurio dalis pasirodė jau po jo mirties. Jo darbai darė įtaką ir už Prancūzijos ribų – Belgijoje, Italijoje, Švedijoje ir Prūsijoje. Didžiausias Bastiato indėlis buvo tas, kad diskursą apie laisvę jis nuleido iš aukštybių ir laisvės idėjas pavertė tokiomis aiškiomis, kad jas galėjo suprasti net ir beraščiai, o etatistizmo šalininkai negalėjo jų sumenkinti. Galbūt dėl per daug paprasto idėjų pateikimo, prancūzų laissez-faire liberalizmo ekonomistas F. Bastiatas sulaukė itin daug savo amžininkų kritikos. Tačiau net ir tie, kurie gali suabejoti Bastiato kaip ekonomikos teoretiko žymumu, pripažįsta, kad jis buvo genialus publicistas. Daugiau informacijos apie F. Bastiato darbus galima rasti tinklalapyje http://bastiat.org/en/.

LLRI skelbiamas rašinio konkursas yra skirtas studentams, tačiau dalyvauti kviečiami ir savarankiškai neformaliai studijuojantys asmenys, visi ne jaunesni kaip 17 metų amžiaus ir darbo užbaigimo metu neturintys mokslinio daktaro laipsnio. Studentai taip pat gali pateikti darbus, kurie yra atlikti kaip referatai, kursiniai darbai ar straipsniai, bet buvo rengti ar publikuoti ne anksčiau kaip 2006 m. rugsėjo 1 d.

Darbai konkursui turi būti pateikti iki 2007 m. liepos 16 d. Darbų nugalėtojai bus paskelbti 2007 m. rugsėjį. Konkurso prizinis fondas – 6 000 litų. Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas galima rasti internete adresuhttp://www.lrinka.lt/index.php/meniu/studijuojantiems/konkursas_laisves_studijos/287.

LLRI tikisi, kad šis rašinio konkursas paskatins tradiciją Lietuvos aukštosiose mokyklose nagrinėti asmens laisvę kaip reiškinį, kurį būtina suprasti aiškinantis socialinius ir ekonominius visuomenės dėsnius. Ankstesnių konkursų rezultatai parodė, kad jauni žmonės turi įdomių minčių, tačiau dažnai jų neišplėtoja, todėl LLRI kviečia nesibaiminti naujai ir netradiciškai žvelgti į problemas, rinktis neįprastas temas. Pernai LLRI rašinio konkursas buvo skirtas iškiliaus XX a. ekonomisto Ludwigo von Miseso 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Jam buvo pateikti 9 nuoseklūs ir išbaigti darbai iš Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo įstaigų. Be I-III vietos nugalėtojų, LLRI paskatinamaisiais prizais apdovanojo dar tris konkurso dalyvius.

Apie LLRI

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) yra privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Instituto siekis – padėti įgyvendinti bendrus Lietuvos žmonių interesus, kurie geriausiai gali būti realizuojami laisvoje rinkoje, kai be jokių privilegijų, protekcijų ar apribojimų kiekvienas individas savo tikslų siekia tarnaudamas visuomenei, o ne pasitelkdamas valstybės aparatą. LLRI atlieka tyrimus svarbiais ekonomikos ir jos politikos klausimais, rengia įstatymų ir jų projektų ekspertizes bei padeda valdžios institucijoms patardamas, kaip geriau įtvirtinti laisvosios rinkos principus Lietuvoje. Švietėjiški darbai yra neatsiejama instituto veiklos sritis. LLRI remia privatūs asmenys, įmonės, tarptautiniai fondai ir organizacijos.

Septynioliktus metus aktyviai veikiantis Lietuvos laisvosios rinkos institutas yra laisvosios rinkos idėjų sklaidos lyderis Lietuvoje ir viena seniausių dešiniosios pakraipos nevyriausybinių organizacijų visoje Europoje. LLRI taip pat buvo pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje įsteigta institucija, teikianti nepriklausomą ekonominės politikos analizę ir rekomendacijas.