LLRI rengia pirmuosius mokymus viešosios politikos institutams iš Europos

Lapkričio 11-14 d. Vilniuje Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) rengia praktinių seminarų ciklą, skirtą viešosios politikos ir tyrimų institutams iš Europos šalių. Tai pirmieji tokio pobūdžio mokymai Europoje, kuriuos institutas inicijavo siekdamas paskatinti nevyriausybinius institutus bendradarbiauti įgyvendinant būtinas reformas savo šalyse ir visoje Europos Sąjungoje.

 

Šio projekto tikslas – sustiprinti viešosios politikos ir tyrimų institutų, ypač veikiančių Centrinės ir Rytų Europos šalyse, profesinius įgūdžius, sudarant jiems galimybę apsikeiti geriausios praktikos pavyzdžiais. Seminarų ciklas apims daugelį sričių, kurios yra svarbios tokio tipo nevyriausybinėms organizacijoms: tai tyrimų ir analizės metodai, projektų valdymas, lėšų telkimas, ryšiai su valdžia ir visuomene.

Centrinės ir Rytų Europos šalys susiduria su tokiomis pačiomis problemomis – perėjimu iš planinės į rinkos ekonomiką ir pilietinės visuomenės kūrimu. Nevyriausybinės organizacijos atlieka neabejotinai svarbų vaidmenį šiame procese. Tačiau daugelyje šalių trečiasis sektorius yra per silpnas arba dar tik pradeda formuotis, o pavieniai bandymai jį sustiprinti nėra tapę tradicija.

Į pirmuosius mokymus atvyksta atstovai daugiausia iš Centrinės ir Rytų Europos šalių. LLRI tikisi, kad organizuojami seminarai ne tik praturtins jų dalyvius praktinėmis žiniomis ir sėkmingos veiklos pavyzdžiais, bet ir paskatins kurti koalicijas tarp viešosios politikos ir tyrimų institutų ir sutelks juos bendradarbiauti propaguojant ir vykdant reikšmingas reformas Europoje.

Projektą finansuoja Atviros Lietuvos fondas ir viešbutis „BALTPARK“. Daugiau apie projektą skaitykite LLRI interneto svetainėje anglų kalba.

Apie LLRI 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) yra privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Instituto siekis – padėti įgyvendinti bendrus Lietuvos žmonių interesus, kurie geriausiai gali būti realizuojami laisvoje rinkoje, kai be jokių privilegijų, protekcijų ar apribojimų kiekvienas individas savo tikslų siekia tarnaudamas visuomenei, o ne pasitelkdamas valstybės aparatą.

LLRI atlieka tyrimus reikšmingais ekonomikos ir jos politikos klausimais, rengia įstatymų ir jų projektų ekspertizes bei padeda valdžios institucijoms patardamas, kaip geriau įtvirtinti laisvosios rinkos principus Lietuvoje. Institutas taip pat atlieka sociologines apklausas, leidžia ekonominę literatūrą, rengia konferencijas, seminarus, paskaitas. Švietėjiški darbai yra neatsiejama instituto veiklos sritis – tam, kad laisvosios rinkos idėjos taptų Lietuvos visuomenės gyvenimo dalimi.