Lietuvos laisvosios rinkos institutas vėl skelbia rašinio konkursą

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) vėl skelbia rašinio konkursą „Laisvės studijos“, kurio tikslas – skatinti studentus ir jaunimą nagrinėti laisvės idėjas ir galimybes jas įgyvendinti šiandieninėje visuomenėje.

 

Atsižvelgdamas į ankstesnių konkursų patirtį, šiais metais LLRI kviečia atidžiau susipažinti su konkrečių laisvosios rinkos minties skleidėjų darbais. Šiemet konkursas skiriamas iškiliausio XX a. ekonomisto Ludwigo von Miseso 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Konkurso dalyviai kviečiami susipažinti su Miseso darbais „Laisvė ir nuosavybė“, „Kapitalizmas“, „Socializmas“, „Intervencionizmas“, „Infliacija“, „Užsienio investicijos“, „Politika ir idėjos“ ir „Biurokratija“ ir parašyti esė, kuriame būtų atspindėtos, plėtojamos, taikomos ar polemizuojamos idėjos, išreikštos viename ar keliuose iš šių Ludwigo von Miseso darbų. Visi LLRI rašinio konkursui reikalingi Miseso darbai yra LLRI bibliotekoje bei publikuojami internete adresu http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/skaitiniai/knygos_lietuviu_kalba/665.

 

Ludwigo von Miseso mokslinių pažiūrų formavimuisi lemiamą įtaką padarė XX a. pradžios Vienos intelektualinė atmosfera. Vienos universitete Misesas studijavo teisę ir tyrinėjo ekonominę istoriją. Čia jam teko klausytis žymiausių austrų ekonominės mokyklos atstovų C. Mengerio, F. Von Wieserio bei E. von Bohm-Bawerko paskaitų ir seminarų. Kaip tik ši aplinkybė ir nulėmė jo mokslines nuostatas, leido greitai įveikti tais laikais visuotinį žavėjimąsi marksizmo ir valstybinio ekonomikos reguliavimo idėjomis. Šis austrų mokslininkas savo darbuose ne tik įspėjo apie socializmo pavojų, parodė jo loginį prieštaringumą ir ekonominį neefektyvumą, bet ir plėtojo bei propagavo alternatyvią socializmui teoriją – liberalizmą. Misesas yra knygos Human Action („Žmogiškoji veikla“) autorius. Tai iškiliausias ir išsamiausiai austrų ekonomikos mokyklą apibūdinantis veikalas. Misesas aplink save subūrė nemažai gabių pasekėjų. Iš jo rengiamų seminarų išsirutuliojo ištisa ekonominės minties mokykla, kurios įtaka ir autoritetas nuolat auga. Daugiau informacijos apie Ludwigą von Misesą galima rasti tinklalapyje www.mises.org.

 

LLRI skelbiamas rašinio konkursas yra skirtas studentams, tačiau dalyvauti kviečiami ir savarankiškai neformaliai studijuojantys asmenys, visi ne jaunesni kaip 17 metų amžiaus ir darbo užbaigimo metu neturintys mokslinio daktaro laipsnio. Studentai taip pat gali pateikti darbus, kurie yra atlikti kaip referatai, kursiniai darbai ar straipsniai, bet buvo rengti ar publikuoti ne anksčiau kaip 2005 m. rugsėjo 1 d.

 

Darbai konkursui turi būti pateikti iki 2006 m. liepos 15 d. Darbų nugalėtojai bus paskelbti 2006 m. rugsėjį. Konkurso prizinis fondas – 6 000 litų. Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas galima rasti internete adresu: http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/studijuojantiems/konkursas_laisves_studijos/287.

 

Ankstesnių konkursų rezultatai parodė, kad jauni žmonės turi įdomių minčių, tačiau dažnai jų neišplėtoja. Kita vertus, buvo nemažai ir tokių darbų, kuriuose LLRI pasigedo mąstymo originalumo. Įvertinusi visus praėjusių metų darbus, komisija, deja, turėjo konstatuoti, kad nė vienas iš pateiktų darbų neatitiko visų keliamų kriterijų (temos aktualumas nagrinėjant laisvės idėjas ir jų įgyvendinimo galimybės; idėjos/požiūrio/sprendimo pateikimo naujumas ir nuoseklumas; kritinis mąstymas; darbo išbaigtumas). Nors ir buvo nemažai aktualių arba temos prasme išbaigtų darbų, dauguma jų stokojo idėjų naujumo ir kritinio mąstymo, o visus kriterijus atitinkančio darbo konkursui nebuvo pateikta.

 

LLRI tikisi, kad šis rašinio konkursas paskatins tradiciją Lietuvos aukštosiose mokyklose nagrinėti asmens laisvę kaip reiškinį, kurį būtina suprasti aiškinantis socialinius ir ekonominius visuomenės dėsnius.