Lietuvos laisvosios rinkos institutas vėl skelbia rašinio konkursą

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) tęsia švietėjišką veiklą ir antrą kartą skelbia rašinio konkursą „Laisvės studijos“, kurio tikslas – paskatinti studentus ir jaunimą nagrinėti laisvės idėjas ir galimybes jas įgyvendinti šiandieninėje visuomenėje.

Kaip teigė LLRI viceprezidentas ir Vertinimo komisijos pirmininkas dr. Remigijus Šimašius, laisvos visuomenės sąranga žmonėms yra naudingiausia ir tai yra įrodyta daugelyje iškilių darbų, tačiau idėjų tobulinimas ir sklaida šiandien, kaip ir visuomet, išlieka itin aktuali užduotis.

„Mums yra ypatingai svarbu, kad studijuojantieji atrastų laisvės idėjas ir patys ieškotų jų sklaidos ar pritaikymo galimybių ekonomikoje, teisėje, švietime, kultūroje ar bet kurioje kitoje srityje. Tikimės, kad šis konkursas suteiks puikią progą ir paskatą jauniems žmonėms labiau įsigilinti į šias idėjas ir kritiškai įvertinti visuomenėje tvyrančius stereotipus. Kartu manome, kad konkurso darbai gali padėti praplėsti visuomenės ir mūsų pačių supratimą, kur ir kaip pritaikomos laisvosios rinkos, asmeninės atsakomybės ir kitos laisvos visuomenės idėjos“, – sakė R. Šimašius.

LLRI skelbiamas rašinio konkursas yra skirtas studentams, tačiau dalyvauti kviečiami ir savarankiškai neformaliai studijuojantys asmenys, ne jaunesni kaip 17 metų amžiaus ir neturintys mokslinio daktaro laipsnio. Studentai taip pat gali pateikti darbus, kurie buvo atlikti kaip studijų programos dalis (referatai, kursiniai darbai, bakalauro baigiamieji darbai, magistro baigiamieji darbai).

Darbai konkursui turi būti pateikti iki 2005 m. liepos 1 d. Darbų nugalėtojai bus paskelbti 2005 m. rugsėjį. Konkurso prizinis fondas – 6 000 litų. Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas galima rasti internete adresu:http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/studijuojantiems/konkursas_laisves_studijos/287.

Pernai pirmą kartą organizuoto konkurso rezultatai parodė, kad jauni žmonės turi įdomių minčių, tačiau dažnai nedrįsta jų atskleisti. Kita vertus, buvo nemažai ir tokių darbų, kuriuose LLRI pasigedo mastymo originalumo. Anot R. Šimašiaus, ypač gaila, kai į stereotipų gniaužtus papuola jauni, dar tik studijuojantys žmonės. „Norėtume paraginti studijuojančiuosius pateikti ir tuos darbus, kurie buvo parengti kaip studijų programos dalis, nesibaiminti naujai ir netradiciškai žvelgti į problemas, rinktis neįprastas temas“, – kalbėjo jis.

Pernai vykusiam konkursui buvo pateikti devyni darbai teisės, ekonomikos, komunikacijos temomis. Pirmosios vietos nugalėtoju pripažintas Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studento Giedriaus Miliausko darbas „Valstybės reguliavimas ir namų ūkių pajamos Lietuvoje 1993-2002 metais“. Vertinimo komisijos nuomone, darbo tema buvo pasirinkta įdomiai, darbas drąsus, struktūriškas, keliamos naujos idėjos ir drąsiai bei pagrįstai taikomi nepopuliarūs tyrimo metodai.

LLRI tikisi, kad šis rašinio konkursas paskatins tradiciją Lietuvos aukštosiose mokyklose nagrinėti asmens laisvę kaip reiškinį, kurį būtina suprasti aiškinantis socialinius ir ekonominius visuomenės dėsnius.

Apie LLRI 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) yra privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Instituto siekis – padėti įgyvendinti bendrus Lietuvos žmonių interesus, kurie geriausiai gali būti realizuojami laisvoje rinkoje, kai be jokių privilegijų, protekcijų ar apribojimų kiekvienas individas savo tikslų siekia tarnaudamas visuomenei, o ne pasitelkdamas valstybės aparatą.

LLRI atlieka tyrimus svarbiais ekonomikos ir jos politikos klausimais, rengia įstatymų ir jų projektų ekspertizes bei padeda valdžios institucijoms patardamas, kaip geriau įtvirtinti laisvosios rinkos principus Lietuvoje. Institutas taip pat atlieka sociologines apklausas, leidžia ekonominę literatūrą, rengia konferencijas, seminarus, paskaitas. Švietėjiški darbai yra neatsiejama instituto veiklos sritis. LLRI remia privatūs asmenys, įmonės, tarptautiniai fondai ir organizacijos.

Konkurso „Laisvės studijos“ nuostatai – spauskite čia…

Paskelbtas LLRI konkurso „Laisvės studijos“ 2004 m. nugalėtojas- spauskite čia…