Lietuvos laisvosios rinkos institutas paskelbė laisvarinkiško rašinio konkursą

Siekdamas gilinti socialinių ir ekonominių visuomenės gyvenimo dėsnių supratimą, Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) paskelbė laisvarinkiško rašinio konkursą „Laisvės studijos“. LLRI tikisi, kad šis konkursas paskatins tradiciją Lietuvos aukštosiose mokyklose giliau nagrinėti socialines ir ekonomines problemas, ieškoti, kaip šių problemų sprendimas gali padėti laisvos visuomenės raidai.

 

Konkurse kviečiami dalyvauti ir studentai, ir savarankiškai neformaliai studijuojantys asmenys, ne jaunesni kaip 17 metų amžiaus ir darbo užbaigimo metu neturintys mokslinio daktaro laipsnio. Studentai taip pat gali pateikti darbus, kurie jau yra atlikti kaip studijų programos dalis (referatai, kursiniai darbai, bakalauro baigiamieji darbai, magistro baigiamieji darbai). Darbai taip pat gali būti atlikti kelių autorių.

 

Vertinant darbus bus atsižvelgiama į šiuos pagrindinius kriterijus: potenciali darbo reikšmė iškeliant naujas ar plėtojant senas idėjas, gilinant visuomenės supratimą apie socialinių ir ekonominių dėsnių veikimą, parodant jų taikymo praktikoje galimybes, idėjos, požiūrio ar sprendimo pateikimo naujumas, kritinis mąstymas bei darbo išbaigtumas.

 

Šis darbas turėtų paskatinti rašančiuosius nagrinėti, kaip socialiniai ir ekonominiai visuomenės dėsniai veikia ekonomikos, teisės, moralės ar kitose srityse, išmokti suprasti žmonių motyvacijas socialinėje-ekonominėje veikloje ir parodyti, kaip žmonių tikslų ir vertybių įvairovė ne trikdo, o priešingai – palaiko sklandų visuomenės sambūvį.

 

Darbai rašinio konkursui turi būti pateikti iki 2004 m. liepos 1 d. Darbų nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti 2004 m. rugsėjį. Konkurso prizinis fondas – 6000 litų. Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas galima rasti internete adresu: http://www.lrinka.lt/Projektai/Konkursas.phtml/.

 

Tai ne pirmoji švietėjiška LLRI iniciatyva. Jau ketvirtus metus LLRI dėsto semestro kursą „Kapitalizmas ir laisvė“, kuriuo siekiama įtvirtinti laisvės kaip dalyko, kuris reikalauja gilaus žmonių supratimo, dėstymo tradiciją. Kursą lankė Vilniaus universiteto Komunikacijos, Teisės ir Ekonomikos fakultetų, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Tarptautinės aukštosios vadybos (ISM) mokyklos studentai.

 

Apie LLRI

 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) yra privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Instituto siekis – padėti įgyvendinti bendrus Lietuvos žmonių interesus, kurie geriausiai gali būti realizuojami laisvoje rinkoje, kai be jokių privilegijų, protekcijų ar apribojimų kiekvienas individas savo tikslų siekia tarnaudamas visuomenei, o ne pasitelkdamas valstybės aparatą.

 

LLRI atlieka tyrimus reikšmingais ekonomikos ir jos politikos klausimais, rengia įstatymų ir jų projektų ekspertizes bei padeda valdžios institucijoms patardamas, kaip geriau įtvirtinti laisvosios rinkos principus Lietuvoje. Institutas taip pat atlieka sociologines apklausas, leidžia ekonominę literatūrą, rengia konferencijas, seminarus, paskaitas. Švietėjiški darbai yra neatsiejama instituto veiklos sritis. LLRI remia privatūs asmenys, įmonės, tarptautiniai fondai ir organizacijos.